Skip to content Skip to footer

Fitch obniża rating kredytowy USA z AAA do AA+

Eksperci firmy Schroders, jednej z największych niezależnych europejskich firm zarządzających inwestycjami komentują dla Państwa wczorajszą decyzję agencji Fitch obniżającą rating kredytowy USA z AAA do AA+. Jakie to będzie miało znaczenie dla inwestorów?

Lisa Hornby, Head of US Multi-Sector Fixed Income – Spodziewamy się, że reperkusje obniżenia ratingu przez agencję Fitch nie będą znaczące, ponieważ po obniżeniu ratingu przez Standard&Poor’s w 2011 r. większość inwestorów dokonała zmian w swoich rachunkach inwestycyjnych (IMAs) tak, aby uwzględnić amerykańskie obligacje skarbowe, niezależnie od ratingu. Biorąc pod uwagę ten fakt, uważamy, że w perspektywie średnioterminowej spowoduje to, że inwestorzy ponownie przyjrzą się obciążeniom związanym z zadłużeniem Stanów Zjednoczonych i jego stabilności na obecnych poziomach. Prowadzenie deficytu budżetowego na poziomie 8,5% w okresie bez recesji jest bardzo nietypowe i podejrzewamy, że z czasem zwiększy to premię terminową wymaganą od amerykańskich obligacji skarbowych i wywrze presję na dolara amerykańskiego.  Jeśli chodzi o nastroje rynkowe, spodziewamy się, że obniżenie ratingu przez agencję Fitch zostanie znacznie lepiej przyjęte przez rynki ryzyka niż obniżenie ratingu przez agencję S&P 12 lat temu, które zbiegło się w czasie z europejskim kryzysem zadłużeniowym, było pierwszym obniżeniem ratingu z AAA i wiązało się z możliwym brakiem płatności, a nie z długoterminowymi trendami fundamentalnymi.

Serina Patel, Fund Manager of Global Multi Sector – Stabilność zadłużenia jest głównym zmartwieniem Stanów Zjednoczonych, a w odniesieniu do dolara amerykańskiego stanowi dodatkowy argument za dywersyfikacją dolara amerykańskiego jako waluty rezerwowej. Opinia ta zyskała większą uwagę po sankcjach nałożonych przez Rosję i zaczęliśmy dostrzegać pierwsze oznaki ze strony krajów BRIC, które rozliczają transakcje naftowe w walutach innych niż USD, a także banków centralnych zwiększających swoje rezerwy w walutach innych niż USD. Będzie to zjawisko długoterminowe, więc nie spodziewamy się, by miało natychmiastowy wpływ na dolara amerykańskiego, który będzie napędzany przez globalny wzrost i Fed.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment