Skip to content Skip to footer

Cyberbezpieczeństwo: Bank Pocztowy będzie edukował starsze osoby

Bank Pocztowy od września br. rozpocznie program społeczny „Cyberdojrzali – bądź mądrzejszy od oszusta”. Głównym celem projektu jest edukacja osób dojrzałych z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz świadomego poruszania się w świecie finansów. Jak przyznają organizatorzy akcji, znajomość zagrożeń i umiejętność szybkiego reagowania jest niezbędna, jeśli chcemy pozostać bezpieczni online. Do udziału w Programie Bank Pocztowy zaprosił m.in. ekspertów z Policji oraz UOKiK-u.


Wraz z rozwojem nowoczesnych technologii informatycznych oraz nowymi możliwościami szybkich płatności coraz częściej występuje nowy rodzaj cyberprzestępczości. Oszustwa finansowe, których ofiarami padają głównie osoby dojrzałe, w dużej mierze opierają się na socjotechnikach i psychotechnikach manipulacyjnych, bezwzględnie wykorzystujących życzliwość osób starszych oraz ich troskę o bliskich. Tylko w latach 2020-2022 policja odnotowała 2786 raportów o oszustwach z sektora finansowego. Dlatego Bank Pocztowy rozpoczyna projekt „Cyberdojrzali – bądź mądrzejszy od oszusta”, którego głównym celem jest edukacja osób dojrzałych z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz bezpiecznego poruszania się w świecie finansów. Bank buduje przekaz w sposób odbiegający od dotychczasowych kampanii, motywując dwie grupy docelowe kampanii (osoby starsze i ich dorosłe dzieci) do rozmowy, bo ta może ochronić ich przed podjęciem złej decyzji.

Widząc, że oszustwa internetowe coraz częściej dotykają Polaków, w tym szczególnie osoby starsze, rozpoczynamy akcję edukacyjną „Cyberdojrzali – bądź mądrzejszy od oszusta”. Chcemy w ten sposób promować bezpieczne korzystanie z bankowości i poszerzać wiedzę obywateli w tym zakresie. W przemyślany sposób włączamy się w walkę z oszustami, pokazując jak uniknąć ich metod, jak chronić swoje finanse i na co uważać. Korzystamy przy tym z wiedzy naszych bankowych ekspertów, a także specjalistów z Policji i UOKiK – mówi Radosław Kazimierski, Dyrektor Departamentu Marketingu i PR Banku Pocztowego.


Realizowane w pierwszym etapie Projektu webinary będzie można obejrzeć bez konieczności logowania na kanale YouTube Banku Pocztowego oraz na specjalnie przygotowanej stronie, zawierającej najważniejsze informacje z zakresu bezpieczeństwa w sieci. Do osób młodszych, które odgrywają istotną rolę w ochronie swoich rodziców przed cyberzagrożeniami z przekazami kampanii Bank trafiać będzie przez kanały social media, m.in. fanpage w serwisie Facebook .
Powyższe działania inicjują program Cyberdojrzali, który Bank Pocztowy planuje stopniowo rozwijać, reagując na szybko zmieniające się metody działań przestępców oraz potrzeby Klientów.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment