Skip to content Skip to footer

Błąd w programie Płatnik. Przedsiębiorcy muszą uważać na zawyżone wartości podstawy składek za lipiec

Do 21 sierpnia przedsiębiorcy muszą zapłacić składki ZUS za lipiec. Był to pierwszy miesiąc obowiązywania nowej stawki płacy minimalnej, a więc i Małego ZUS. Tymczasem okazuje się, że program Płatnik wskazuje na błąd w deklaracji osobom korzystającym z Małego ZUS Plus, gdy wpisywana wartość podstawy składek jest mniejsza niż 1080 złotych.

Mały ZUS jest liczony od podstawy minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym okresie i wynosi 30% jego wartości brutto. Od stycznia do czerwca tego roku płaca minimalna wynosiła 3490 zł, więc podstawa Małego ZUS – 1047 zł. Od lipca najniższe wynagrodzenie zostało podniesione do poziomu 3600 zł, a w ślad za tym podstawa Małego ZUS wzrosła do 1080 zł.

Co ważne, podwyżka nie dotyczy Małego ZUS Plus. Zgodnie z przepisami (artykuł 18c ustęp 2 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) przy tej preferencji obowiązuje podstawa wynosząca 30% minimalnego wynagrodzenia ze stycznia danego roku. Dla podatników korzystających z Małego ZUS Plus podstawa wyliczenia składek nie powinna się więc zmienić.

Osoby, które korzystają z MZ+, otrzymują informacje o błędzie wartości podstawy, wynoszącej jak wcześniej 1047 zł. Program Płatnik domyślnie wskazuje na wartość 1080 zł, a To ewidentny błąd, ponieważ przepisy dotyczące MZ+ nie zmieniły się. Co istotne, pomimo błędu można wysłać dokumenty z podaną niższą podstawą. Może to być problem, gdy przedsiębiorca zasugeruje się powiadomieniem o błędzie i pozostawi 1080 zł. W takim przypadku zapłaci wyższe składki. Ponadto pamiętajmy, że podatnicy za styczeń składali nie tylko druk DRA lub RCA ale również DRA lub RCA cz. II, w którym deklarowali wartość podstawy obliczania składek.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment