Skip to content Skip to footer

Aleksandra Gawrońska, JLL: Decyzje RPP a kredyty

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 5-6 września 2023 r. obniżyła wszystkie stopy procentowe NBP o 75 pb, w tym referencyjną do 6,0 proc. Według ekspertki JLL wpływ spadku stóp. proc. dla rynku nowych kredytów hipotecznych będzie pozytywny, ale ograniczony i zmian możemy spodziewać się w dłuższej perspektywie.

„W ostatnich miesiącach kluczowe znaczenie dla rynku mieszkaniowego miało wprowadzenie nowego programu mieszkaniowego, które wyraźnie zwiększyło sprzedaż. Obecny spadek stóp procentowych wpłynie pozytywnie na rynek nowych kredytów hipotecznych, ale wpływ ten będzie ograniczony i rozłożony w czasie” – oceniła Aleksandra Gawrońska, Head of Residential Research JLL
„Przy nowych kredytach hipotecznych ciekawym elementem jest to jak zachowa się w tej sytuacji WIRON. Należy jednak podkreślić, że część banków zamroziła udzielanie kredytów opartych o stopę zmienną. Dopiero od lipca br. pojawiły się na rynku pierwsze oferty oparte o WIRON. Nadal jednak kluczową kwestią w tych przypadkach może okazać się liczenie zdolności kredytowej z wyższym buforem ostrożnościowym. Natomiast przy ofertach opartych o stałą stopę procentową dużo bardziej istotne są oczekiwania inflacyjne. Po decyzji RPP zapewne najszybsza będzie reakcja banków w zakresie oprocentowania lokat bankowych. Spadek oprocentowania depozytów może na nowo skierować część osób na rynek mieszkaniowy w celach inwestycyjnych” – dodała Aleksandra Gawrońska.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment