Strefa komfortu a biznes

Świat wokół nas coraz szybciej się zmienia, a biznes musi nadążać za tymi zmianami. Dla menadżerów, którzy chcą odnieść sukces w realiach współczesneg

Więcej

Biznes przenieś… na Ukrainę

Przepisy prawa ukraińskiego nie przewidują żadnych ograniczeń co do formy prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Mienie, które zost

Więcej

Kobiety na wysokich… szczeblach

Kobiety w zarządach spółek wciąż stanowią mniejszość. Mimo, że eksperci, również ci płci męskiej, od lat podkreślają, że tzw. uwarunkowania charaktero

Więcej