Business Journal Media House

Leszek Cieloch – Wydawca, Redaktor Naczelny
[email protected]
tel. 503 754 704

Tobiasz Magadzia – CTO, Z-ca Redaktora Naczelnego
[email protected]

Redakcja:

Marcin Ostrzycki – Bezpieczeństwo
[email protected]

Specjalista w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa – z branżą związany od 1997. W latach 1997 – 2005 Członek Zarządu Securitas . W latach 2005 – 2010 Prezes Zarządu Amerykańskiej Firmy Brink’s C.L. Polska Sp. z o.o. 2010 do 2014 Wiceprezes Zarządu Konsalnet Astra i Konwój, nadzorował w tych latach ekspansję Firmy poza granicami kraju.
Specjalista w dziedzinach zarządzania bezpieczeństwem (Managing Secure Solutions), logistyką, procesami operacyjnymi, zarządzania transportem i obsługą gotówki (Cash Management), zarządzania bankomatami (ATM), zarządzania procesami obniżania kosztów obsługi gotówki, wdrażania nowych technologii, Cyber Security, Lean Manufacturing.
Współpracował z Sektorem Bankowym, szeroko pojętym sektorem Retail. Opracowywał strategie łączące bezpieczeństwo, logistykę i Cash Management. Przygotowywał Business Continuity Plan dla dużych Banków w obszarze Cash Management.
Brał udział w pracach Związku Banków Polskich i Business Center Club. Założyciel i były członek Zarządu Polskiej Organizacji Firm Obsługi Gotówki (POFOG), zrzeszającą podmioty świadczące usługi w systemie obrotu gotówkowego.
Aktualnie Doradca Zarządów w spółkach z branży Security, Cyber Security, Mobile Marketing, Design&Build.


Estera Olejniczak – redaktor prowadzący – Ludzie
[email protected]
Certyfikowany coach kryzysowy i coach edukacyjny, specjalista ds. komunikacji. Praktyk NLP, trenerką Porozumienia bez Przemocy oraz umiejętności psychospołecznych. Pracuje z osobami w kryzysach: związanych z wypaleniem zawodowym, utratą pracy lub chęcią dokonania zmian zawodowych w relacjach/związku/rodzinie np. rozstanie, konflikt, chęć znalezienia partnera, rozwód związanych z przełomem połowy życia, tzw. Kryzys wieku średniego związanych z lękiem przed śmiercią, samotnością, brakiem poczucia sensu życia. Specjalizuje się także w kryzysach wśród nauczycieli, terapeutów, pedagogów, trenerów spowodowane wypaleniem zawodowym, przewlekłym stresem, utratą pracy lub sytuacją osobistą. Jest współzałożycielką firmy Next Level, która inspiruje do zmian i wspiera w pokonywaniu swoich ograniczeń. Prowadzi również warsztaty i szkolenia z zakresu komunikacji, coachingu edukacyjnego, radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. Ponadto prowadzi coaching indywidualny z zakresu rozwoju osobistego, kariery zawodowej oraz edukacji. Jest autorką bloga, na którym omawia tematy dotyczące coachingu edukacyjnego, rozwoju osobistego, komunikacji oraz podnoszenia jakości swojego życia.


Artur Balwisz – redaktor prowadzący – AutoMoto
[email protected]


Agnieszka Zdanowicz-Nowacka – redaktor prowadzący – Nowe Technologie
[email protected]


Marcin Grudziąż – LifeStyle
[email protected]


 

Redakcja może odmówić publikacji ogłoszenia lub reklamy bez podania przyczyny. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, ogłoszeń oraz innych materiałów reklamowych, promocyjnych i sponsorowanych. Jeżeli jest uzasadnione podejrzenie, iż mogło dojść do naruszenia prawa prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym.
Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich poprawiania, skracania, redagowania, adjustacji oraz doboru tytułów i śródtytułów.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za pliki (teksty, zdjęcia, grafiki)  nadesłane przez osoby trzecie. Jeżeli jest uzasadnione podejrzenie, iż mogło dojść do naruszenia prawa prosimy o niezwłoczne powiadomienie nas o tym.


REKLAMA

[email protected]