Skip to content Skip to footer

Zmiany w zarządzie Vertiv – Giordano Albertazzi nowym CEO

Giordano Albertazzi objął stanowisko CEO firmy Vertiv 1 stycznia 2023 r. Zapowiada skupienie się na doskonałości operacyjnej, wzroście dochodów, kulturze wysokiej wydajności pracy i innowacjach.

Firma Vertiv, globalny dostawca krytycznej infrastruktury cyfrowej i rozwiązań zapewniających ciągłość jej działania, ogłosiła, że 1 stycznia 2023 roku Giordano Albertazzi objął funkcję dyrektora generalnego i został powołany do zarządu firmy.

Jestem zaszczycony, że mogę przejąć stery Vertiv jako CEO. Cieszę się na bliską współpracę z naszym zespołem kierowniczym i pracownikami na całym świecie, aby nadal zwiększać wartość, którą tworzymy dla naszych klientów, dalej wzmacniać nasze wyniki finansowe i tworzyć długoterminową wartość dla naszych udziałowców. Jak zapowiedziałem pracownikom firmy Vertiv, będziemy pracować nad wykorzystaniem naszego pełnego potencjału, koncentrując się na budowaniu wysokowydajnej kultury współpracy i innowacji, instytucjonalizacji doskonałości operacyjnej i jej realizacji, a ostatecznie na zapewnieniu rentownego wzrostu i poprawy przepływów gotówkipowiedział Albertazzi.

Dave Cote, Executive Chairman w Vertiv: Mając ponad dwie dekady doświadczenia operacyjnego i biznesowego w Vertiv oraz osiągnięcia zarówno w Europie, jak i w obu Amerykach, Giordano jest właściwą osobą, która poprowadzi Vertiv do przodu. Odegrał kluczową rolę we wprowadzaniu znaczących usprawnień operacyjnych i finansowych podczas kierowania regionem EMEA, a także w trwającym procesie transformacji na terenie obu Ameryk. Rozumie, jak budować i utrzymywać kulturę wysokiej wydajności. Doświadczenie operacyjne Giordano oraz jego głębokie zrozumienie biznesu i klientów firmy Vertiv będzie miało kluczowe znaczenie dla ciągłej poprawy wyników, przy jednoczesnym funkcjonowaniu w warunkach niepewności makroekonomicznej.

Jako dyrektor generalny Albertazzi będzie dążył do zwiększenia nieustannej koncentracji na klientach Vertiv w celu zaspokajania potrzeb infrastrukturalnych i biznesowych centrów danych dotyczących sieci komunikacyjnych i aplikacji przemysłowych.

Albertazzi obejmuje stanowisko dyrektora generalnego w okresie utrzymującego się silnego popytu na rynku centrów danych zarządzanych przez użytkowników końcowych. Firma poinformowała o rekordowej wartości zamówień w wysokości 4,7 miliarda dolarów na koniec trzeciego kwartału 2022 roku. Vertiv jest liderem w dostarczaniu rozwiązań z zakresu chłodzenia, zasilania, zarządzania IT i zintegrowanych narzędzi dla globalnych operatorów centrów danych w celu zaspokojenia ciągłego popytu konsumentów.

Vertiv ogłosił swój plan zmiany na stanowisku CEO w październiku 2022 roku i od tego czasu Albertazzi objął rolę dyrektora operacyjnego, ściśle współpracując z byłym CEO Robem Johnsonem i zapewniając płynną zmianę na stanowisku.

Oprócz objęcia stanowiska CEO, Albertazzi będzie również kontynuował pracę na stanowisku prezesa na obszar obu Ameryk do czasu wyznaczenia następcy. W związku z odejściem Albertazziego z funkcji COO, nadzór operacyjny będzie spoczywał na prezesach regionalnych, aby jeszcze bardziej skupić się na wynikach lokalnych.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment