Skip to content Skip to footer

Złoty wciąż zyskuje

Przełamanie poziomu 4,60 zł na parze EURPLN nie spowodowało zatrzymania dobrej passy złotego. To wcale nie znaczy, że przyszłotygodniowe dane nie wywrócą trendów na rynku walutowym do góry nogami.

Złoty pokazuje siłę
Kwiecień jest bardzo dobrym miesiącem dla złotego. Od mniej więcej 11 kwietnia rozpoczął się ruch umacniający złotego względem euro i od tego momentu trwa niemal nieprzerwanie. W rezultacie z poziomu 4,69 zł w ciągu tych przeszło dwóch tygodni znaleźliśmy się wczoraj poniżej 4,58 zł. Inwestorzy nie są do końca zgodni co do powodów tego ruchu. Z jednej strony jest to prawdopodobnie napływ kapitału z USA do Europy. Z drugiej jest to pewne uspokojenie w Europie. Temat rosyjskiej agresji na Ukrainę wbrew okropnościom, które tam się odbywają, trochę się rozmywa. Rynek coraz bardziej uczy się z tym żyć, co zmniejsza negatywny wpływ tych danych. Do tego dzisiaj najprawdopodobniej zobaczymy spadek tempa wzrostu cen. Nie znaczy to wcale, że za tydzień w wyniku decyzji FED i EBC zobaczymy odwrót tego trendu.

Niejednoznaczne dane z USA
Wczorajszy pakiet danych z USA pokazał z jednej strony słabszy od oczekiwań annualizowany wskaźnik PKB. Pokazuje to, że gospodarka przeżywa jednak problem. Z drugiej strony rynek pracy, patrząc na spadającą liczbę zasiłków dla bezrobotnych, ma się przyzwoicie. Do tego należy dodać jeszcze słabszy indeks podpisanych umów domów.  Co ciekawe, inwestorzy uznali to za dobre dane i kupowali dolara. Był to jednak raczej pretekst do korekty na korzyść dolara spowodowany ostatnimi osłabieniami. W przyszłym tygodniu najprawdopodobniej dojdzie do podwyżek stóp procentowych w USA, więc może część tego ruchu przypada na inwestorów, którzy przygotowują się na ostatnią chwilę do tej decyzji.

Turcja utrzymuje eksperyment
Od listopada w Turcji udało się gwałtownie ograniczyć wzrost cen. Teraz wynosi on już „zaledwie” 50% wobec 80% jeszcze kilka miesięcy temu. Problem w tym, że głównym ograniczeniem wzrostu cen nie jest jak w większości państw polityka monetarna. Stopy procentowe znajdują się bowiem na kuriozalnym dla tej inflacji poziomie 8,5% i nie zostały zmienione. Bank Turcji niezależny jest co prawda tylko z nazwy, ale warto zwrócić uwagę, że jest on w trakcie cyklu obniżek stóp procentowych. Jeszcze w 2021 roku zarówno inflacja, jak i stopy procentowe były na zbliżonym poziomie tuż poniżej 20%. Od tego czasu rozpoczęto obniżki stóp w ramach wytycznych płynących od prezydenta. Teraz głównym ograniczeniem cen jest bieda, która powoduje, że społeczeństwo powoli nie jest w stanie płacić tych cen.

Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:
10:00 – Polska – inflacja,
11:00 – strefa euro – PKB,
14:00 – Niemcy – inflacja,
14:30 – USA – dochody i wydatki Amerykanów.

Maciej Przygórzewski główny analityk w InternetowyKantor.pl i Walutomat

Show CommentsClose Comments

Leave a comment