Skip to content Skip to footer

Zielony wodór popłynie z Podkarpacia

Opracowująca technologie wodorowe i notowana na rynku NewConnect spółka Global Hydrogen, dołączyła do Podkarpackiej Doliny Wodorowej. Celem stowarzyszenia jest m.in. wspieranie rozwoju gospodarki wodorowej, tworzenie otoczenia biznesowego i technologicznego, prowadzenie prac naukowo-badawczych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

Przystąpienie do Podkarpackiej Doliny Wodorowej to kolejny ważny krok w rozwoju Global Hydrogen. Ma on istotne znaczenie w kontekście wzmocnienia pozycji spółki na rynku alternatywnych źródeł energii.

– Jesteśmy dumni z tego, że staliśmy się częścią pierwszej w Polsce Doliny Wodorowej. Z pewnością przyspieszy to nasz rozwój. Do stowarzyszenia należą podmioty, których działalność ma na celu rozwijanie szeroko rozumianej gospodarki wodorowej, co daje możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń. Global Hydrogen opracowuje i wdraża technologie związane z wytwarzaniem zielonej energii, a dołączenie spółki do Podkarpackiej Doliny Wodorowej zwiększa jej potencjał w zakresie planowanej produkcji zielonego wodoru – mówi Daniel Zawadzki, prezes zarządu Global Hydrogen.

Daniel Zawadzki, prezes zarządu Global Hydrogen.

Wodorowa spółka wesprze strategicznie Podkarpacką Dolinę Wodorową w zakresie budowania jej potencjału do produkcji zielonego wodoru, który następnie wykorzystywany będzie jako źródło energii. To bardzo cenny wkład w tworzeniu technologii, które realnie umożliwią odchodzenie od paliw kopalnych w procesach wytwarzania energii.

– Szczególnie perspektywicznie w tym zakresie wygląda technologia produkcji zielonego wodoru z biomasy w mobilnych, kontenerowych reaktorach stworzonych przez Global Hydrogen. Dołączenie spółki do naszego stowarzyszenia z jednej strony stanowi dla niego ważny aspekt rozwojowy, warunkujący możliwość pozyskiwania środków finansowych na nowe projekty, a z drugiej – niesie bardzo istotny impuls poszerzający obszar jego aktywności – komentuje prof. Jarosław Sęp – prezes stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa.

prof. Jarosław Sęp – prezes stowarzyszenia Podkarpacka Dolina Wodorowa

Podkarpacka Doliny Wodorowa powstała w 2021 roku. Jej ideą jest wykorzystanie potencjału regionu w zakresie nowoczesnych technologii i budowa miejsca, w którym będą produkowane ogniwa paliwowe, autobusy wodorowe, a niskoemisyjny wodór będzie wykorzystywany na szeroką skalę.

W kwietniu br. Global Hydrogen nabyła udziały stanowiące 100 proc. kapitału zakładowego Emperial Energy Klaster Sp. z o.o., podmiotu koordynującego Klaster Energii Południowego Podkarpacia. Jego członkami są Gminy Besko, Zagórz, Bukowsko, Dukla oraz Jaśliska. W planach spółki są intensywne prace nad przyspieszeniem globalnej komercjalizacji swoich produktów, co pozwoli uzyskać przychody. Z kolei w planach Podkarpackiej Doliny Wodorowej jest pozyskiwanie nowych członków oraz intensywna praca przy realizacji „Projektu Pomocy Rozwojowej dla Regionów” koordynowanej przez Partnerstwo na rzecz Czystego Wodoru. W jego ramach region podkarpacki, jako jeden z piętnastu regionów europejskich, uzyskał wsparcie konsultacyjne przy tworzeniu regionalnej mapy rozwojowej gospodarki wodorowej.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment