News

Zawiłości w przetargu na wozy strażackie dla Krakowskiego Portu Lotniczego w Balicach

Krakowski Port Lotniczy w Balicach był bliski rozstrzygnięcia przetargu ogłoszonego w listopadzie 2019 roku na 2 pojazdy ratowniczo – gaśnicze typu 6×6 i drabinę pożarniczą o wysokości min. 30 metrów z łamanym przegubem. Kontrakt o wartości blisko 12 mln napotkał na liczne zawiłości. Problemem mogła być zbyt wysoka cena i koszt eksploatacji sprzętu.

Oświadczenie rzecznika prasowego Lotniska Kraków-Balice:
„W nawiązaniu do opublikowanego na portalu https://businessjournal.pl w dniu 14.01.2020 r. artykułu pod tytułem „Dziwne przepłacanie na lotnisku w Balicach” działając w imieniu spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. (dalej: MPL) w sposób stanowczy zaprzeczam informacjom o rzekomych nieprawidłowościach przy sporządzaniu dokumentacji przetargowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup lotniskowego samochodu specjalnego – drabiny o wysokości ratowniczej min. 30 metrów z łamanym przegubem.

Mając na uwadze okoliczność, iż przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych firma Fire Max sp. z o.o., będąca przedstawicielem producenta drabin Magirus, złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która wyrokiem z dnia 16.12.2019 r. (sygn. akt KIO 2397/19) umorzyła postępowanie w zakresie czterech podniesionych przez spółkę Fire Max sp. z o.o. zarzutów do treści specyfikacji, a w pozostałym zakresie oddaliła odwołanie. Od wyroku, co należy podkreślić, spółka Fire Max sp. z o.o. nie złożyła skargi do właściwego sądu.

Wobec faktu, iż postępowanie o udzielenie zamówienia jest w toku, w naszej ocenie niniejszy artykuł jest kolejną próbą wywarcia nacisku na MPL w celu rozstrzygnięcia postępowania korzystnego dla dostawcy pojazdu Magirus.

Nadmieniam, iż w MPL wdrożone zostały wewnętrzne procedury, w tym zakupowe i antykorupcyjne, zapewniające udzielanie zamówień publicznych w sposób przejrzysty i obiektywny”.

Cena wozu strażackiego – drabiny, który miał trafić do obsługi lotniska, w ofercie złożonej przez jednego z oferentów – firmę Rosenbauer była o 1,4 mln złotych droższa od ceny tej samej firmy Rosenbauer za podobne drabiny o wysokości 30 metrów, zaoferowanej w niedawnym przetargu prowadzonym przez Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu.

Tak duży, skokowy wręcz wzrost kosztu tej samej drabiny: z 2,4 mln zł w Toruniu do 3,8 mln złotych w Krakowie wzbudził pytania i kontrowersje.  Polskie Porty Lotnicze (PPL) w Balicach, w ramach ogłoszonego przetargu, tak określiły parametry techniczne zamawianych maszyn, że mogła je spełnić tylko jedna firma – Rosenbauer. To ciekawe, bo od wielu lat Państwowa Straż Pożarna w Krakowie korzysta z usług innego światowego potentata – firmy Magirus. Konkurencyjna firma Magirus prowadzi dla Krakowa również wyspecjalizowaną bazę serwisową dla lokalnych drabin pożarniczych Magirusa.

Magirus starał się oprotestować przetarg i złożył szereg zarzutów na warunki ustalone przez PPL w odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej. Bez skutku. – Złożyliśmy stosowne pisma do PPL w Balicach, zwracając uwagę na bardzo mało przejrzyste i niezrozumiałe warunki przetargu, które praktycznie uniemożliwiły jakiejkolwiek innej firmie udział w przetargu. Niestety bez skutku. Teraz okazuje się, że oferta na drabinę dla Krakowa była znacząco wyższa niż w dotychczasowych ofertach. To zastanawiające, gdyż nasza firma jest obecna od wielu lat na rynku, a nasz serwis wielokrotnie mniej kosztowny od serwisu naszej konkurencji – podkreśla dyrektor przedstawiciela firmy Magirus w Polsce.  Należy dodać, że oferta firmy Magirus dla Krakowa była kalkulowana na kwotę 3,145 mln złotych. To o około 650.000 złotych mniej niż Rosenbauer.

Przedstawiciele Portu w Balicach twierdzą, że przedsiębiorstwo wdrożyło wewnętrzne procedury, w tym zakupowe i antykorupcyjne, zapewniające udzielanie zamówień publicznych w sposób przejrzysty i obiektywny.

Rzecznik Portu lotniczego w Balicach podkreśla, że ”mając na uwadze okoliczność, iż przedmiotowe postępowanie jest prowadzone w trybie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych firma Fire Max sp. z o.o., będąca przedstawicielem producenta drabin Magirus, złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, która wyrokiem z dnia 16.12.2019 r. (sygn. akt KIO 2397/19) umorzyła postępowanie w zakresie czterech podniesionych przez spółkę Fire Max sp. z o.o. zarzutów do treści specyfikacji, a w pozostałym zakresie oddaliła odwołanie. Od wyroku, co należy podkreślić, spółka Fire Max sp. z o.o. nie złożyła skargi do właściwego sądu.”

Okazuje się, że zawyżony koszt ceny ofertowej firmy Rosenbauer na drabinę dla portu lotniczego w Krakowie to nie jedyny wątek. Drugi, to koszty serwisowania. Otóż okazuje się, że koszty przeglądu wozu strażackiego po 10 latach użytkowania są ponad 10-krotnie wyższe w Rosenbauer niż w serwisie Magirus. Koszty przeglądu drabiny pożarniczej Rosenbauer po 10 latach eksploatacji wynoszą przykładowo około 380.000 zł netto. Pytany o to samo przedstawiciel    Magirusa wycenił koszty przeglądu 10 – letniego drabiny pożarniczej na około 25.000 zł netto podkreślając, że są to koszty z rzeczywistych ofert serwisowych składanych w 2019 roku.

Jak dalej potoczą się losy przetargu? Na razie okazuje się, że pomimo preferencyjnych warunków, firma Rosenbauer spóźniła się ze złożeniem oferty w wyznaczonym czasie, co uniemożliwia jej otrzymanie zamówienia w tym postepowaniu. Czy przetarg zostanie powtórzony – jakie decyzje podejmą władze PPL w Krakowie?