NewsPatronatyTechNews

Uczelnia musi być dobrze zinformatyzowaną firmą – rozmowa z prof. Włodzimierzem Soińskim

Polskie uczelnie i jej studenci i absolwenci są bardzo cenieni na wielu rynkach światowych. To właśnie dzięki nim, w Polsce powstają liczne centra naukowe i badawcze wielkich korporacji. Mimo, iż standardy polskich uczelni są zgoła inne od zachodnich, proces ich modernizacji trwa.

Jaki dzisiaj jest obecnie stan informatyzacji polskich uczelni, czy są one dalece inne od zachodnich?
Włodzimierz Soiński: Trudno jest porównywać stan informatyzacji polskich uczelni z zachodnimi. Na pewno daleko nam do uczelni z pierwszej setki, natomiast z pełną odpowiedzialnością możemy stwierdzić, że w ostatnich kilku latach informatyka, a szerzej informatyzacja na dobre zagościła w polskich uczelniach. Dowodem niech będą tegoroczne konkursy NCBiR (POWER 03.05.00) po rozstrzygnięciu, których prawie 200 uczelni uzyskało dofinansowanie na realizację programów wprowadzających metody i środki informatyki nie tylko w edukacji, ale i w usprawnianiu systemu zarządzania uczelnią. Należy również podkreślić, że polskie środowisko akademickie bardzo poważnie traktuje usprawnienie funkcjonowania uczelni w zapewnieniu odpowiednich warunków osobom z niepełnosprawnościami.

Niemniej jednak konieczną wydaje się być zmiana mentalności pewnej części pracowników uczelni, którzy informatyzacje procesów edukacyjnych i zarządczych traktują jak zło konieczne. To tzw. nowe – postrzegane jest bardzo często jako burzące od lat budowane zwyczaje, metody i spokój organizacyjny.

Myślę, że za dwa trzy lata odpowiedź na postawione pytanie będzie bardzo różniła się od dzisiejszej. Tak zmasowanego „ataku” informatyki na uczelnie jeszcze nigdy w Polsce nie było.

Mamy znakomitych i szanowanych na świecie specjalistów, którzy mogliby włączyć się w procesy informatyzacji uczelni, ale wymaga to sporych nakładów, a nie wszystkie uczelnie na to stać.

Uczelnia to nie tylko dydaktyka i edukacja, ale sposób zarządzania przypominający zarządzanie przedsiębiorstwem – czy dzisiaj poprzez informatyzację rozumiemy zintegrowane systemy zarządzania, jak np ERP, ale również zarządzające łańcuchami dostaw, optymalizacją kosztów czy nawet bezpieczeństwem?
Zgadzam się, że uczelnia to nie tylko dydaktyka i edukacja. Z punktu widzenia metodyki zarządzania można traktować ją jako przedsiębiorstwo wielowydziałowe, a system zarządzania jest/powinien być tożsamy ze zintegrowanymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem. Tak więc poza systemami wspomagającymi procesy edukacji, występują w nim systemy ERP. System ten (ang. Enterprise Resource Planning) służy do planowania zasobów uczelni – gromadzi dane, porządkuje i integruje wszystkie obszary funkcjonowania, a także wspomaga zarządzanie zasobami, rozliczając je pod kątem maksymalnej efektywności. System ERP umożliwia również optymalizację kosztów i zapasów magazynowych, przyspiesza wymianę informacji i usprawnia komunikację, przyczyniając się do poprawy obsługi studenta i pracownika uczelni. Natomiast CRM (ang. Customer Relationship Management) to moduł funkcjonalny ERP, który automatyzuje i wspomaga procesy na styku student-uczelnia i pracownik-uczelnia. Określany jest też jako centrum komunikacji informacji zarządczej. Wymieniłem tylko najważniejsze. Wiele innych koncepcji i rozwiązań jest/będzie wykorzystywanych teraz i w przyszłości.

Tak więc poprzez informatyzację uczelni należy rozumieć budowę, wdrożenie i eksploatację Zintegrowanego System Zarządzania Uczelnią. Wdrożenie systemu ERP jest przedsięwzięciem wymagającym od uczelni, jak i wykonawcy odpowiedniego przygotowania. Każda uczelnia jest inna, dlatego potrzebuje indywidualnego podejścia do realizowanego projektu.

Przygotowanie w postaci sporządzonej koncepcji, opracowywanych wymagań jak i szczegółowych analiz ma pomóc w procesie implementacji systemu. Uczelnia powinna przedstawić swoje oczekiwania, ale również nakreślić problemy z jakimi spotyka się na co dzień. Zrozumienie wspólnych celów ułatwia współpracę przy realizacji wdrożenia, tak aby przebiegało według przemyślanej strategii biznesowej.

Wdrażanie systemu ERP jest często bardzo złożone, dlatego też prowadzone jest przez dłuższy okres. Trzeba być jednak przygotowanym na różne okoliczności, również na to, że firma zamawiająca może zmienić lub rozszerzyć obszar swojej działalności.
Ważne jest więc budowanie od początku partnerskich relacji pomiędzy uczelnią a wykonawcą, aby umiejętnie doprecyzować cele w momencie zmieniających się warunków biznesowych.

Wysoki stopień informatyzacji bezpośrednio wpływa na sposób zarządzania i decyzji w firmie (Uczelni), a jaki sposób ma on wpływ na nauczanie i na samych studentów?
Im wyższy stopień informatyzacji uczelni, tym sprawniejsze zarządzanie.
Na rynku informatycznym można spotkać wiele systemów, podsystemów, modułów które mają bezpośredni wpływ na jakość i skuteczność zarządzania uczelnią jak i wspomagające procesy edukacji . Znaczącą rolę odgrywają systemy informacyjne wspomagane przez system obiegu dokumentów i bezpieczeństwa danych, które bezpośrednio wpływają na system decyzyjny. Popularnym jest również system wspomagania/informowania kierownictwa, zwany też systemem informacji zarządczej (ang. Management Information System). Umożliwia on kierownictwu uczelni pełną analizę stanu bieżącego uczelni, symulowanie pewnych zjawisk, a po ich ocenie stymulowanie działań naprawczych.

Jeżeli chodzi natomiast o wpływ informatyki na nauczanie i samych studentów należy wspomnieć o e-learningu, który stanowi formę nauczania z wykorzystaniem technologii informatycznej przy pomocy komputerów osobistych, smartfonów, tabletów (m-learning) i Internetu. Taka forma pozwala na ukończenie studiów nawet bez konieczności fizycznej obecności w sali wykładowej – służy nauczaniu na odległość oraz nauczaniu elastycznemu., uzupełnia również tradycyjny proces nauczania, budując blended learning. Często jest też łączony z tradycyjnym nauczaniem w formie kursów mieszanych.

Im wyższy stopień informatyzacji uczelni, tym sprawniejsze zarządzanie.

Coraz więcej tradycyjnych szkół wyższych, oferuje przez Internet wybrane programy dyplomowe na wielu poziomach i w wielu dziedzinach. Zazwyczaj studenci zobowiązani są do uczęszczania na zajęcia, jednak wiele kursów jest udostępnianych wyłącznie online. Ponadto, coraz częściej uczelnie oferują studentom wsparcie online np. w formie informacji i rejestracji w sieci, e-doradztwa, sprzedaży podręczników przez Internet, stron samorządów czy gazet studenckich online. Należy bardzo wyraźnie podkreślić, że do pracy online ze studentami musimy zatrudnić odpowiednio wyszkoloną kadrę, której członkowie muszą posiadać nie tylko odpowiednią wiedzę merytoryczną, ale też wysokie kwalifikacje w obsłudze komputera i Internetu.

Niebawem KUL jest organizatorem pierwszych w Polsce targów IT dedykowanych dla sektora Szkolnictwa Wyższego i Instytutów Badawczych. Jaki jest cel organizacji takiego przedsięwzięcia?
ITUEXPO 2019 to targi rozwiązań IT dedykowanych dla sektora Szkolnictwa Wyższego i Instytutów Badawczych, których organizatorem jest
IT-WINS Sp. z o.o. wspólnie z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.
Mają one na celu zaprezentowanie najnowszych światowych rozwiązań w zakresie informatyzacji Uczelni Wyższych oraz Instytutów Badawczych. Firmy z sektora IT będą prezentowały swoje rozwiązania, które usprawnią zarządzanie oraz podniosą poziom innowacyjności sektora Szkolnictwa Wyższego. Prelekcje poprowadzą eksperci oraz niekwestionowane autorytety w dziedzinach szeroko pojętej informatyzacji. Będzie to okazja dla najwyższego kierownictwa uczelni w Polsce do zapoznania się z ofertą rynku IT oraz do wymiany doświadczeń w zakresie informatyzacji sektora szkolnictwa wyższego.

ROZWIĄZANIA, KTÓRE BĘDĄ PREZENTOWANE PODCZAS TARGÓW:
systemy ERP wspomagające zarządzanie uczelnią
systemy rekrutacji , obsługi dziekanatów
systemy finansowo – księgowe, kadrowo – płacowe
systemy platform zakupowych
systemy anty plagiatowe
biblioteka on-line, digitalizacja zasobów bibliotecznych
egzaminowanie on-line i nauka na odległość e-learning
Elektroniczna Legitymacja Studencka
elektroniczny obieg dokumentów
informatyzacja uczelni wyższych w świetle prawa
projekty unijne realizowane na uczelniach
rozdzielenie środków unijnych w budżecie uczelni
bezpieczeństwo uczelnianych sieci informatycznych
motyw sztucznej inteligencji
ochrona danych osobowych w świetle RODO
bezpieczeństwo informacji na uczelni
kioski informatyczne – dostęp do dokumentów on-line
rozwiązania IT dla niepełnosprawnych – „uczelnia dostępna”
Virtual Reality – Wirtualna Rzeczywistość w uczelniach
wyposażenie pracowni dydaktycznych
systemy telefonii i wideokonferencji
systemy wydruku

oraz wiele innych ciekawych rozwiązań IT dedykowanych dla sektora Szkolnictwa Wyższego i Instytutów badawczych.

Zaproszonych zostanie ponad 1000 osób z 353 Uczelni Wyższych (w tym między innymi rektorzy, osoby odpowiedzialne za działy IT). Na targach prezentowane będą systemy i rozwiązania, które są dostępne na polskim rynku. Ponieważ prawie 200 uczelni uzyskało dofinansowanie z NCBiR w wysokości ok 1,5 mld zł targi są okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami IT dedykowanymi dla uczelni wyższych.

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.