Biznes przenieś… na Ukrainę

Przepisy prawa ukraińskiego nie przewidują żadnych ograniczeń co do formy prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców. Mienie, które zost

Więcej