Grube warstwy lodu na Marsie

Dzięki zdjęciom z sondy Mars Reconnaissance Orbiter naukowcy określili trójwymiarową strukturę pokładów lodu na Marsie. Niektóre z nich rozciągają się

Więcej

Misja na Marsa z… Piły

W niedzielę w księżycowo-marsjańskiej bazie Lunares w Pile (Wielkopolskie) rozpoczęła się polska analogowa misja na Marsa. Wśród członków załogi będzi

Więcej