Skip to content Skip to footer

Wszystkie sektory gospodarki spodziewają się wolniejszego wzrostu cen w krótkim i długim terminie

"We wszystkich sektorach gospodarki przeważały odpowiedzi wskazujące, że ceny zarówno w krótkim okresie (najbliższe 1-3 miesiące), jak i dłuższym (najbliższe 12 miesięcy) będą rosły wolniej" - napisał GUS. GUS podaje, że biorąc pod uwagę główne sektory gospodarki, w przypadku krótkiego okresu na…

Czytaj Więcej