Skip to content Skip to footer

Światowe Forum Ekonomiczne, Fortinet, Microsoft, PayPal i Banco Santander stworzyły Cybercrime Atlas

Cybercrime Atlas umożliwia firmom, organom ścigania i badaczom zagrożeń walkę z cyberprzestępczością w skali globalnej. Inicjatywa zakłada powstanie platformy, która ma ułatwić wymianę informacji o cyberzagrożeniach oraz ich zwalczanie przez podmioty publiczne i prywatne.

Fortinet ogłosił powstanie Cybercrime Atlas, wspólnej inicjatywy zapoczątkowanej przez Światowe Forum Ekonomiczne (WEF) przy wsparciu firm Fortinet, Microsoft i PayPal oraz Banco Santander. Cybercrime Atlas, zainicjowany na spotkaniu w Davos w lutym 2023 roku i obecnie prowadzony przez Forum, będzie pomagał branży, organom ścigania oraz agencjom rządowym w zwalczaniu cyberprzestępczości. Inicjatywa zapewnia pierwszą w swoim rodzaju widzialność zagrożeń, aby zakłócać działanie cyberprzestępców, a także pomagać śledzić i likwidować ich siatki na całym świecie.

– Zakłócanie działalności podmiotów cyberprzestępczych wymaga globalnego wysiłku bazującego na silnych i zaufanych relacjach oraz współpracy publicznych i prywatnych podmiotów. Częścią misji Fortinet jest zabezpieczanie użytkowników, urządzeń i danych w każdym miejscu. Jesteśmy dumni z bycia jednym z członków założycieli Centrum Bezpieczeństwa Cybernetycznego Światowego Forum Ekonomicznego i aktywnym uczestnikiem Partnerstwa przeciwko Cyberprzestępczości (PAC). Inicjatywa Cybercrime Atlas polega na wywieraniu realnego wpływu na zwalczanie cyberzagrożeń i jest skoordynowanym wysiłkiem mającym na celu stworzenie łańcucha zakłóceń w świecie cyberprzestępczości. Cieszy nas możliwość kontynuowania pracy z liderami sektora prywatnego i publicznego, aby pomóc uczynić nasz cyfrowy świat bezpieczniejszym miejscem – mówi Derek Manky, Chief Security Strategist and VP of Global Threat Intelligence w FortiGuard Labs.

Współpraca światowych liderów przy tworzeniu łańcucha zakłóceń
Cyberprzestępczość ma wpływ na wszystkich – od osób fizycznych po globalne korporacje, infrastrukturę krytyczną i rządy. Powoduje ogromne, choć nie zawsze widoczne szkody dla gospodarek i społeczeństw. Cybercrime Atlas został opracowany przez społeczność PAC Światowego Forum Ekonomicznego, w skład której wchodzi ponad 40 podmiotów prywatnych i publicznych.

Cybercrime Atlas to wspólna inicjatywa mająca na celu stworzenie zorientowanej na proaktywne działanie globalnej bazy wiedzy na temat cyberprzestępczości, aby umożliwić minimalizowanie skutków cyberataków oraz zakłócanie działań cyberprzestępców. Korzystając z wiedzy Partnerstwa przeciwko Cyberprzestępczości, zapewniony zostanie dostęp do platformy dla czołowych śledczych zajmujących się cyberprzestępczością, krajowych i międzynarodowych organów ścigania oraz globalnych przedsiębiorstw, aby dzielić się wiedzą, generować zalecenia polityczne i identyfikować możliwości skoordynowanych działań w celu zwalczania cyfrowych zagrożeń.

Cybercrime Atlas ma na celu stworzenie kompleksowego obrazu cyberprzestępczości, który obejmie operacje przestępcze, wspólną infrastrukturę i sieci. Korelacja zebranych informacji o podmiotach stanowiących zagrożenie pomoże branży bezpieczeństwa skuteczniej zakłócać ekosystem cyberprzestępców, efektywniej alokować zasoby w walce z nimi oraz sprawić, że ich bezprawne działania staną się bardziej kosztowne.

Już od drugiego półrocza 2021 roku Cybercrime Atlas korzysta z danych analitycznych dotyczących 13 grup przestępczych, zebranych przez wyspecjalizowanych analityków i śledczych zajmujących się cyfrową przestępczością, przy wykorzystaniu wyłącznie publicznie dostępnych informacji. Zgromadzona wiedza pomoże zidentyfikować i wprowadzić zakłócenia do ekosystemu cyberprzestępców. Analiza rzuci światło na stosowane przez nich techniki, aby wspomóc branżę, służby oraz agencje rządowe w tworzeniu łańcucha zakłóceń. Metody działania i wstępne ustalenia grupy zostały przyjęte z zadowoleniem przez organy ścigania. Wypracowanie tych nietradycyjnych metod działania pomoże w schwytaniu i skutecznym ściganiu członków grup cyberprzestępczych.

Biorąc pod uwagę globalny charakter cyberzagrożeń, coraz częściej współpraca publiczno-prywatna jest najlepszym sposobem zwalczania cyberprzestępczości. Podmioty muszą spojrzeć na swoje otoczenie, a także połączyć wysiłki i zasoby z przedsiębiorstwami, organami ścigania oraz rządami.

Dirk Marzluf, dyrektor operacyjny i technologiczny grupy Banco Santander

Ta inicjatywa podkreśla potrzebę wzmocnionego wielobranżowego podejścia do zwalczania rosnącego zagrożenia cyberprzestępczością. Globalne rozwiązanie musi obejmować spostrzeżenia sektora prywatnego, aby umożliwić egzekwowanie prawa w celu zapobiegania, wykrywania, badania i niwelowania cyfrowych zagrożeń.

Jürgen Stock, Sekretarz Generalny Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej (INTERPOL)

– Cyberprzestępcy pracują w cieniu i wykorzystują luki w zabezpieczeniach, aby przeprowadzać niszczycielskie ataki. Cybercrime Atlas stanowi ważne forum, które łączy sektor publiczny i prywatny, aby móc dzielić się informacjami oraz wykorzystywać dane, co ma kluczowe znaczenie dla szybkiego i skalowalnego powstrzymania cyberprzestępczości.

Brad Smith, wiceprzewodniczący i prezes w Microsoft

Cybercrime Atlas to wspólna inicjatywa badawcza, która gromadzi i zestawia informacje na temat ekosystemu cyberprzestępczego i głównych grup przestępczych działających obecnie. Zebrane spostrzeżenia pomogą promować szerszą współpracę między sektorem prywatnym a organami ścigania w celu rozwiązania problemu cyberprzestępczości.

Jeremy Jurgens, dyrektor zarządzający w Światowym Forum Ekonomicznym
Show CommentsClose Comments

Leave a comment