Skip to content Skip to footer

Santander: Ostrożny optymizm w polskim sektorze motoryzacyjnym

  • W I półroczu 2021 roku aż 87,5% producentów części na rynek wtórny wskazało na wzrost przychodów rdr. Poprawę produkcji odnotowało też 54,5% producentów części na pierwszy montaż.
  • 93,6% dystrybutorów części samochodowych uzyskało wzrost przychodów w I półroczu 2021 rdr. Żaden z ankietowanych dystrybutorów nie zanotował spadku sprzedaży, a jedynie niewielki procent z nich nie uzyskał wzrostu przychodów.
  • Łącznie ponad połowa warsztatów, zajmujących się naprawami pojazdów osobowych, jak i ciężarowych, zanotowała w 1 połowie 2021 roku wzrost przychodów. Pomimo tego wydaje się, że sytuacja na tym rynku nadal nie wróciła do stanu sprzed pandemii.

Pomimo obserwowanej w pierwszych kwartałach 2021 roku kolejnej fali pandemii, firmy z sektora motoryzacyjnego osiągnęły dobre wyniki. Sytuacja w branży wydaje się powoli wracać do tej sprzed pandemii, a prognozy producentów i dystrybutorów części są dosyć optymistyczne. Z badań ankietowych „Przemysł, handel i usługi motoryzacji. Podsumowanie sytuacji po I półroczu 2021 r. i prognozy”, przeprowadzonych przez MotoFocus.pl dla Santander Bank Polska i Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych wynika, że w tym roku wzrostu przychodów spodziewa się przeważająca większość firm z branży automotive. Jednak niewiadomą pozostaje sytuacja gospodarcza, gdyby nadeszły kolejne fale pandemii.

– Oprócz wyzwań jakie dla sektora niosą kolejne fale pandemii, firmy z branży muszą się zmierzyć także z innymi, bardzo poważnymi problemami po stronie podaży i rynku pracy. Są to kłopoty ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników, niedobory surowców i rosnące ceny komponentów. Jednak wyniki krajowego przemysłu motoryzacyjnego wskazują, że producenci radzą sobie dość dobrze w tym trudnym otoczeniu rynkowym – wyjaśnia Martyna Dziubak, dyrektor ds. sektora motoryzacyjnego w Santander Bank Polska.

Po załamaniu sprzedaży w I półroczu ubiegłego roku spowodowanej pandemią koronawirusa, sytuacja systematycznie się poprawia. W I półroczu 2021 roku aż 87,5% producentów komponentów na rynek wtórny wskazało na wzrost przychodów rdr. Poprawę produkcji odnotowało też 54,5% producentów części na pierwszy montaż. Prognozy na II półrocze 2021 roku nadal pozostają optymistyczne, ale są ostrożniejsze niż w poprzednim badaniu. W przypadku producentów części na rynek wtórny (IAM) wzrostu przychodów spodziewa się ponad połowa ankietowanych, a prawie 40% oczekuje, że się one nie zmienią. Producenci części na pierwszy montaż (OE) są mniej optymistyczni, ale nadal 30% z nich spodziewa się wzrostu produkcji, a ponad połowa utrzymania jej na obecnym poziomie.

Niebawem największym wyzwaniem producentów będzie ambitna polityka klimatyczna Unii Europejskiej, która w najbliższych latach całkowicie zmieni rynek motoryzacyjny na kontynencie. Wejście w życie zaproponowanego przez Komisję Europejską pakietu Fit for 55 będzie oznaczało w niedalekiej przyszłości śmierć silników spalinowych. Transformacja technologiczna będzie wymagała wysokich nakładów na B+R w całym łańcuchu dostaw. Szansą dla krajowych producentów są środki z nowej perspektywy finansowej UE. Jednak niepokojącym jest fakt, iż 40% spośród firm, które korzystały z dofinansowania w poprzedniej perspektywie, nie zamierza tego robić w przyszłości, a aż jedna trzecia firm nie ubiegała się i nie zamierza ubiegać o dofinansowanie – mówi Tomasz Bęben, dyrektor zarządzający Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych.

Dystrybutorzy części sprzedają coraz więcej
Wyniki polskich dystrybutorów części samochodowych od wielu lat z roku na rok były coraz lepsze, mimo to prognozy dotyczące 2020, z powodu pandemii zakładały pogorszenie sytuacji. Jednak wyniki za ubiegły rok pokazały, że firmy te doskonale radzą sobie w trudnych czasach. Dane po pierwszym półroczu 2021 roku wskazują na dalszą poprawę sytuacji. W badaniu całego sektora dystrybutorów wskazano, że 93,6% firm uzyskało wzrost przychodów w I półroczu 2021 r. W porównaniu do I półrocza 2020 roku, żaden z ankietowanych dystrybutorów nie zanotował spadku sprzedaży, a jedynie 6,4% procent nie uzyskało wzrostu przychodów.

– Dystrybutorzy części motoryzacyjnych skorzystali w pandemii i nadal korzystają na spadku sprzedaży nowych samochodów, który był spowodowany niższym popytem i ograniczoną produkcją aut. Odkładane w czasie zakupy nowych aut najczęściej oznaczają konieczność naprawy bądź wymiany części w dotychczas posiadanych. Potencjał polskiego rynku jest wysoki z uwagi na dużą liczbę samochodów o stosunkowo wysokim wieku – uważa Radosław Pelc, analityk sektorowy Santander Bank Polska.

Dystrybutorzy, zapytani o prognozy zmiany przychodów w kolejnym półroczu 2021 roku, nadal patrzą w najbliższą przyszłość optymistycznie, choć nieco bardziej ostrożnie niż wcześniej. W obu segmentach – ciężarowym i osobowym, łącznie ponad połowa (53,3%) firm prognozuje wzrosty wyższe o ponad 10%. Warto zauważyć, że są to wzrosty w stosunku do bardzo dobrego pierwszego półrocza tego roku.

Widać jednak zdecydowaną różnicę pomiędzy segmentami osobowym i ciężarowym. Firmy, dla których główna działalność koncentruje się w segmencie ciężarowym, nadal przewidują wzrosty, choć tylko 20% z nich spodziewa się, że przekroczą one 10%. Pozostałe w segmencie ciężarowym prognozują wzrost na poziomie 5%, a niewielka liczna ankietowanych spodziewa się spadku. W przypadku segmentu osobowego aż 63% firm prognozuje wzrosty przychodów powyżej 10%.

Warsztaty czekają na powrót klientów
W badaniu przeprowadzonym po 2 kwartale 2021 roku widać więcej optymizmu wśród przedstawicieli warsztatów motoryzacyjnych niż w ankietach po pierwszych trzech miesiącach bieżącego roku.

– Łącznie ponad połowa warsztatów, zarówno zajmujących się naprawami pojazdów osobowych, jak i ciężarowych, zanotowała wzrost przychodów. Pomimo tego wydaje się, że sytuacja nie wróciła do stanu sprzed pandemii. Potwierdza to jedynie, jak głęboka była zapaść w usługach w pierwszych miesiącach walki z koronawirusem. W bieżącym roku wzrost przychodów w warsztatach jest wyższy niż wzrost liczby klientów, co wskazuje na to, że zakres dokonywanych napraw jest nieco szerszy lub też ceny usług naprawy pojazdów nieznacznie wzrosły. Najbardziej ten trend widać w segmencie napraw aut ciężarowych. – uważa Alfred Franke, prezes Grupy MotoFocus.pl.

Zgodnie z wynikami badania, sytuacja wygląda gorzej w przypadku warsztatów zajmujących się naprawami i serwisowaniem pojazdów ciężarowych. Wzrost zanotowało tylko 45,5% warsztatów w porównaniu do 53,5% warsztatów zajmujących się naprawami aut osobowych. Z przeprowadzonego badania wynika, że obecnie 34% niezależnych warsztatów już jest przygotowanych do serwisowania i napraw pojazdów hybrydowych oraz elektrycznych. Jednak przedstawiciele warsztatów deklarują, że przygotowują się na rosnącą grupę klientów pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Blisko 52% warsztatów naprawiających pojazdy hybrydowe i elektryczne skierowało na specjalistyczne szkolenia swoich pracowników, a też znaczący procent (44%) planuje w niedalekiej przyszłości przejść takie szkolenie. Jednocześnie widać, że z pozostałych 2/3 warsztatów, które nie deklarują możliwości naprawiania pojazdów hybrydowych, blisko 70% nawet nie planuje zaangażować się w specjalistyczne szkolenia.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5