NewsTechNews

Rusza jedno z największych gamingowych IPO w Polsce – zapisy na akcje BoomBit S.A. rozpoczną się jutro

BoomBit, międzynarodowy producent i wydawca gier mobilnych, rozpoczyna Pierwszą Ofertę Publiczną Akcji. Z emisji nowych akcji Spółka zamierza pozyskać ponad 46 mln zł na dalszy rozwój. Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą prowadzone w dniach 9-16 kwietnia.

– Cieszymy się, że możemy wystartować z Ofertą Publiczną – zakładamy, że uda nam się zadebiutować na rynku głównym GPW w pierwszej połowie maja. Wierzymy, że dzięki wsparciu inwestorów będziemy mogli kontynuować dynamiczny rozwój. Z emisji nowych akcji chcemy pozyskać z rynku ok. 46 mln zł. Większość z zebranych środków przeznaczymy na tzw. User Acquisition, czyli pozyskiwanie użytkowników. W planach mamy także wydatki na prace rozwojowe nowych gier oraz narzędzi analitycznych mówi Marcin Olejarz, Prezes Zarządu BoomBit S.A.W ramach IPO (Initial Public Offering – Oferta Publiczna) zaoferowanych zostanie nie więcej niż 2.820.000 akcji, tj. 21,01% podwyższonego kapitału zakładowego Spółki, uprawniających do wykonywania do 14,52% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Na maksymalną zaoferowaną liczbę akcji składa się 1.300.000 akcji nowej emisji oraz 1.520.000 akcji sprzedawanych. Oferującym jest Vestor Dom Maklerski, Współprowadzącym Księgę Popytu jest Trigon Dom Maklerski, a w skład konsorcjum detalicznego wchodzą: BM Alior Banku, DM mBanku, DM BOŚ oraz DM BDM.

Poniżej przedstawiamy harmonogram Oferty BoomBit S.A.:

08.04.2019 Publikacja
prospektu
Do
08.04.2019
Podanie
do publicznej wiadomości ceny maksymalnej

09.04.2019
– 16.04.2019
Przyjmowanie
zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Indywidualnych
09.04.2019
– 17.04.2019
Budowa
księgi popytu wśród Inwestorów Instytucjonalnych
Do
17.04.2019
Podanie
do publicznej wiadomości ceny ostatecznej, ostatecznej liczby
Akcji Oferowanych ogółem oraz ostatecznej liczby Akcji
Oferowanych w poszczególnych transzach
18.04.2019
– 24.04.2019
Przyjmowanie
zapisów i wpłat w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych

Do
26.04.2019
Przydział
akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych i Instytucjonalnych

BoomBit z sukcesem tworzy najwyższej jakości gry mobilne na platformy iOS oraz Android, a także na platformę Nintendo Switch. Siedziba Spółki mieści się w Gdańsku, natomiast poszczególne zespoły zlokalizowane są na całym świecie, m.in. w Londynie, Las Vegas, czy Pekinie. Od 2010 roku Grupa wydała ponad kilkaset gier, które zostały ściągnięte łącznie ponad 550 mln razy. Do najpopularniejszych tytułów należą Dancing Line, Build a Bridge!, Tanks A Lot!, Darts Club, Car Driving School Simulator oraz gry z serii Tiny Gladiators. Na sukces Grupy pracuje obecnie ponad 250 pracowników z całego świata.

– Ostatnie 2 lata to bardzo dynamiczny rozwój naszej Grupy – zarówno jeśli chodzi o zespół, kompetencje, jak i pipeline wydawniczy. Mamy też niezbędne narzędzia Business Intelligence, które wspierają efektywność kampanii User Acqusition oraz maksymalizują monetyzację gier. To kluczowa kwestia, która zdecydowanie podnosi naszą konkurencyjność. Rynek gier mobilnych to zdecydowanie najszybciej rosnący segment rynku gier, a my, jako globalny deweloper i wydawca, jesteśmy doskonale spozycjonowani, by skutecznie wykorzystać ten trend – dodaje Hannibal Soares, Wiceprezes Zarządu BoomBit S.A.Program Motywacyjny dla kluczowych pracowników zakłada skokowy wzrost wyników w kolejnych latach. Zgodnie z jego zapisami Grupa BoomBit ma osiągnąć 28 mln zł zysku netto w 2019 r., 43 mln zł w 2020 r. i 50 mln zł w 2021 r.

– Obecnie koncentrujemy się na wydawaniu tytułów o dużym potencjalne monetyzacyjnym w modelu Game as a Service (GaaS). Do końca roku planujemy wydać jeszcze co najmniej 10 takich gier. Nasze wyniki w kolejnych latach będą także wspierać nasze wspólne przedsięwzięcia (joint venture) ze spółkami MoonDrip i SuperScale. Ta pierwsza pozwoli nam zaistnieć na rynku chińskim, który już teraz jest największym rynkiem gier mobilnych na świecie, a warto podkreślić, że wciąż dynamicznie rośnie. Z kolei SuperScale efektywnie skaluje gry i maksymalizuje ich potencjał monetyzacyjny. Z rozwiązań spółki korzystają także zewnętrzne studia deweloperskie, a SuperScale pobiera opłatę w wysokości nawet do 50% wygenerowanego dzięki ich rozwiązaniom wzrostu wyników mówi Marcin Olejarz, Prezes Zarządu BoomBit S.A.W ostatnich latach Spółka dynamicznie rosła, zwiększając swoje wyniki operacyjne oraz przychody. W 2017 roku osiągnęła przychody na poziomie 20,5 mln zł oraz zysk netto w wys. 8,5 mln zł. Nieco wyższy poziom przychodów i niemal ten sam wynik netto Grupa zanotowała w I półroczu 2018 r.

Skonsolidowane wyniki finansowe BoomBit S.A. (w tys. PLN)

2016 2017 H1 2017 H1 2018
Przychody 14 059  20
464
 7
048
20 957
Zysk brutto ze sprzedaży 8 891 13 189 4 375 12 842
EBIT 7
470
10 524 3 353 10 561
Zysk netto 5 945 8 481 2 681 8 470

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.