Skip to content Skip to footer

Rekordowe liczby zwolnień lekarskich w Polsce. O czym musi pamiętać pracodawca, a o czym pracownik?

W ostatnich miesiącach notuje się w Polsce rekordowe liczby zwolnień lekarskich. Warto przypomnieć związane z tym obowiązki pracowników.

Od 2018 roku lekarze wystawiają wyłącznie zwolnienia elektroniczne, tzw. e-ZLA. Pracodawca ma do niego dostęp od razu po wystawieniu w portalu PUE ZUS. Dzięki temu pracownik nie musi się już martwić dostarczeniem papierowego zwolnienia do miejsca pracy. Od 1 stycznia 2023 roku konto na nim musi posiadać każdy płatnik składek.

Elektroniczne “L4” nie zwalnia jednak pracownika z obowiązku poinformowania pracodawcy o swojej nieobecności. Zgodnie z §2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy, pracownik musi poinformować o chorobie niezwłocznie, czyli nie później niż w drugim dniu nieobecności.Sposób przekazania informacji pracodawcy powinien być określony w przepisach zakładowych. Jeśli nie ma takich zapisów, pracownik może to zrobić osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie, za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową. Niedotrzymanie tego terminu może być usprawiedliwione jedynie obłożną chorobą, brakiem osób, które mogłyby poinformować pracodawcę w imieniu pracownika albo innym zdarzeniem losowym.

Dodatkowe obowiązki ma także pracownik, który otrzymuje zwolnienie lekarskie w związku z opieką nad chorym członkiem rodziny. Aby otrzymać zasiłek musi złożyć wniosek na specjalnym druku ZUS Z-15A. Formularz ten powinien złożyć bezpośrednio do ZUS jeżeli jego pracodawca nie jest płatnikiem zasiłków (zatrudnia nie więcej niż 20 pracowników), a w pozostałych przypadkach – u pracodawcy. Wniosek ZUS Z-15A należy złożyć w terminie 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia. Od daty złożenia uzależniony jest jednak moment wypłaty zasiłku, więc warto zrobić to wcześniej.

Mateusz Boguszewski, Kierownik Działu Finansowego w firmie inFakt

Show CommentsClose Comments

Leave a comment