NewsTechNews

Raport IDC: Chmura obliczeniowa w liczbach

W 2018, u sługi w chmurze stanowiły jeden z najbardziej dynamicznych obszarów polskiego rynku IT, rosnąc kilkakrotnie szybciej niż tradycyjne obszary usług IT. Wydatki na chmurę publiczną i prywatną w Polsce wyniosły w 2018 r. 325,52 mln USD, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 26,6%.

Dominująca rola chmury publicznej
Polski rynek usług w chmurze jest zdominowany przez chmurę publiczną. Chmura publiczna stanowiła 91,9% rynku usług w chmurze, pozostałe 8,1% stanowiła chmura prywatn a. Wydatki na publiczne usługi w chmurze wzrosły o 27,3% do 299,15 mln USD. W rynku chmury publicznej największy udział w 2018 r. miała kategoria oprogramowanie jako usługa (SaaS) – 64,8%, następnie infrastruktura jako usługa (IaaS) – 22,5%, a jako trzecia była platforma jako usługa (PaaS) – 12,7%.  

„Hybrydyzacja technologii informatycznych wykorzystywanych przez klientów będzie kontynuowana, a strategie multi-cloud będą odgrywać coraz większą rolę. Popyt na złożone, ale elastyczne środowiska IT będzie rósł. Do tego wszystkiego przyczynią się edge comupting, mikrousługi i funkcje bezserwerowe . Klienci będą potrzebowali stałego doradztwa i pomocy w rozwijaniu i utrzymywaniu złożonych środowisk, na które składają się tradycyjne rozwiązania lokalowe, usługi zlecane przez firmy zewnętrzne oraz usługi w chmurze. Dostawcy będą musieli utrzymywać zespoły ekspertów lub budować silne sieci partnerskie, aby oferować takie usługi”. – mówi Ewa Zborowska, analityk IDC. 

Wiodący gracze, z których większość stanowią firmy globalne, nadal zwiększali swój udział w rynku . Podobny tren d obserwujemy na rynkach globalnych, gdzie tzw. hyperscalers; Microsoft, AWS i Google umacniają swoją pozycję. Według globalnych prognoz w najbliższych latach udział trzech- czterech największych dostawców rozwiązań w chmurze przekroczy 50% wartości całego rynku chmury publicznej. „ Dla pozostałych graczy oznacza to konieczność bardziej zaciętej walki o klientów lub potrzebę znalezienia niszowej, wyjątkowej oferty, która nie będzie konkurować z ofertą największych dostawców. Druga droga, choć bardzo kusząca, wiąże się jednak z dużym wysiłkiem i ryzykiem.” – mówi Ewa Zborowska.

Popyt na chmurę w poszczególnych branżach 
Z punktu widzenia branż najchętniej po chmurę obliczeniową sięgają firmy produkcyjne, szczególnie z rynku produkcji montażowej , handel detaliczny i hurtowy, firmy z branży usług profesjonalnych oraz telekomunikacja i media. Mimo wciąż obecnych ob aw dotyczących bezpieczeństwa czy też zgodności z obowiązującymi regulacjami, ubiegły rok przyniósł też nowe projekty w organizacjach administracji publicznej i w firmach branży finansowej.

Prognozy
IDC ostrożnie prognozuje , że w 2019 roku wydatki na publiczne i prywatne usługi w chmurze w Polsce wzrosną o 16,8% w porównaniu z rokiem 2018 . Do 2023 r., wydatki na usługi w chmurze będą rosły w tempie 15,7% rocznie (CAGR). 

Rynek będzie nadal zdominowany przez rozwiązania SaaS. Oferta PaaS będzie stopniowo zwiększać swój udział kosztem rynku IaaS. Niemniej jednak, IaaS pozostanie drugim co do wielkości rynkiem chmur w okresie objętym prognozą.  

IDC spodziewa się, że ciągły rozwój rynku usług dostępnych w chmurze będzie przyczyniał się do dalszego zainteresowania usługami doradztwa i pomocy ze strony dostawców i ich partnerów.  

Pełen raport jest dostępny na stronie:   https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=EUR243933519

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.