AktualnościAktualnościArtykułyEconomicsGospodarkaNajważniejsze

Pytania wokół inwestycji fotowoltaicznej w Legnicy. W tle dawny urzędnik gminy.

Rok 2019 i afera w Bogatyni. Były sekretarz gminy Daniel F. oraz członkowie zarządu miejskiej spółki: Sławomir Z. i Stella G. są zamieszani w tzw. śmieciową ośmiornicę proceder polegający na fałszowaniu dokumentów i zaniżaniu opłaty śmieciowej. Skarb Państwa mógł stracić nawet 7 mln zł – relacjonuje wówczas dziennik FAKT https://www.fakt.pl/polityka/sad-laskawy-dla-czlonkow-smieciowej-osmiornicy/cwmk8hb . Choć urzędnicy trafiają na kilka miesięcy do aresztu i grożą im bardzo poważne zarzuty, za które sąd może ich skazać na wiele lat więzienia, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu okazuje się łaskawy – wypuszcza oskarżonych za kaucją. Po 3 latach, główny oskarżony – Daniel F., prowadzi szeroko zakrojone biznesy fotowoltaiczne, wykorzystując układy w urzędach i podwójne standardy etyki….

Jak to możliwe, jeśli – jak informował Fakt – śledczy zarzucali byłemu sekretarzowi spowdowanie uszczerbku na zdrowiu drugiej osoby w kwietniu 2017 roku, udział w zorganizowanej grupie przestępczej, a także wielokrotne przyjmowanie łapówek – https://www.fakt.pl/wydarzenia/polska/wroclaw/bogatyniaafera-smieciowa-z-udzialem- lokalnych-politykow-pis/dqnl2l7

Wystarczyły 3 lata, aby były sekretarz gminy rozbudował sieć lokalnych interesów z pomocą urzędników … Za pomocą firmy Clean Energy Sp zo.o. (spółki SPV Krotoszyce 1 i SPV Krotoszyce 2) chce zbudować farmę fotowoltaiczną. Zadanie niełatwe, wymagające bowiem odpowiednich zgód, przekwalifikowania przeznaczenia terenu inwestycji, warunku stanowiącego gwarancję niższych zobowiązań podatkowych. Aby to zrealizować, do współpracy zaprasza w 2020 roku eksperta Antoniego Błąda – klasyfikatora uprawnionego do takich działań na terenie Starostwa w Legnicy, pracującego dla administracji publicznej. Eksperta, który pomimo pracy dla urzędu, w maju 2021 roku staje się wspólnikiem w Spółce Clean Energy (i pośrednio wspólnikiem w ubiegających się o budowę farm fotowoltaicznych spółek celowych SPV Krotoszyce 1 i 2).

Efekt? W grudniu 2021 roku Starostwo w Legnicy podejmuje decyzję o zmianie klasyfikacji (obniżeniu klasy) ok. 170 ha gruntów w obrębie miejscowości Jaszków, Gmina Krotoszyce (należących do spółek D.F. i A. Błąda).

Jak tłumaczy Starostwo w przesłanym oświadczeniu: Zmiana klasyfikacji gruntów na wskazanym obszarze została przeprowadzona i udokumentowana zgodnie z obowiązującymi prze- pisami prawa… Zgodnie § 5 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1246) czynności klasyfikacyjne, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1-3 ww. rozporządzenia, przeprowadza upoważniony przez Starostę klasyfikator. Gotowość do przeprowadzenia klasyfikacji w tutejszym urzędzie zgłosiło 8 klasyfikatorów. Każdy z nich legitymuje się odpowiednimi umiejętnościami w dziedzinie klasyfikacji, potwierdzonymi ukończeniem odpowiednich kursów, szkół podyplomowych oraz ilością przeprowadzonych postępowań klasyfikacyjnych. Pan Antoni Błąd złożył dokumenty potwierdzające jego uprawnienia i przygotowanie do przeprowadzenia klasyfikacji. Zmiana klasyfikacji gruntów została przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W rzeczywistości istotna cześć gruntów zmienia klasyfikację z klasy II na klasę IV tj. 2 pełne klasy niżej. Zmiany klasyfikacji dokonano na zwartym obszarze sąsiadujących ze sobą działek. W efekcie takiej zmiany klasyfikacji właściciele gruntów / dzierżawcy będą odprowadzali niższy podatek rolny do gminy Krotoszyce (podatek rolny zależny jest od klasy gruntu – im lepsza klasa tym wyższy podatek), na w/w gruntach możliwe będzie ulokowanie elektrowni fotowoltaicznych bez potrzeby przeprowadzenia bardzo kosztownego procesu odrolnienia (przepisy dopuszczają możliwość budowy elektrowni fotowoltaicznych dla gruntach rolnych klasy IV i niższe bez potrzeby ich odrolnienia).

Co więcej, ekspert – wspólnik załatwia pozytywną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji w postaci elektrowni fotowoltaicznej. Decyzja wydana zostaje na wniosek Konsulting Biznesowy i Doradztwo Prawne Daniel F. a następnie przeniesiona na rzecz spółki SPV Krotoszyce 1 i SPV Krotoszyce 2 – spółek zależnych od byłego sekretarza gminy, wraz za warunkami zabudowy tzw. WZ oraz planami zagospodarowania terenu dla inwestycji w postaci elektrowni fotowoltaicznej. Wartość projektu rośnie, czego dowodem jest transakcja (kwiecień/ maj 2022) z firmą Projekt Solartechnik SA, która kupuje większościowy pakiet 52% udziałów w 2 spółkach Daniela F. i Antoniego Błąda…

Czy taki sposób realizacji inwestycji nie budzi wątpliwości? W opinii Prokuratury Rejonowej w Legnicy odpowiedź na pytanie nie należy do zakresu kompetencyjnego prokuratora. Jednocześnie prokuratura informuje o przekazaniu sprawy do Komendy Miejskiej Policji w Legnicy w celu przeprowadzenia niezbędnych czynności….

Przykład opisanej działalności przedsiębiorcy – byłego sekretarza gminy, wicestarosty w Zgorzelcu, który był oskarżany o nieprawidłowości – https://zgorzelec.naszemiasto.pl/daniel-fryc-odwolany-nowym-wicestarosta-zostal-mariusz/ar/c1-3844826 – a teraz prowadzi działalność budzącą wiele kontrowersji, powinien zostać wyjaśniony…. Czy proces budowy farmy fotowoltaicznej, powstałej na podstawie niejasnego procesu wydania odpowiednich zgód dojdzie do skutku?

Zródła:

https://www.bogatynia.info.pl/newsy/wiadomosci/11631-gmina-ma-nowego-sekretarza

http://krs.infoveriti.pl/Spv,Krotoszyce,1,Bogatynia,KRS,0000948223.html

https://rejestr.io/krs/903485/clean-energy/powiazania
https://zgorzelec.naszemiasto.pl/daniel-fryc-odwolany-nowym-wicestarosta-zostal-mariusz/ar/c1-3844826