Skip to content Skip to footer

Poznańska Politechnika dołączyła do 100 uczelni na świecie z programem Check Point SecureAcademy

Studenci poznańskiej Politechniki (Poznań University of Technology) znajdą się w grupie specjalistów, którzy będą edukowani według standardów nowatorskiego programu Check Point. Poznańska uczelnia stanie się 100-tną placówka edukacyjną w 40 państwach na świecie, gdzie izraelska firma Check Point otwiera swoją Akademię. Celem jest rozwiązanie problemu światowego niedoboru specjalistów w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

SecureAcademy oferuje zaawansowany program akademicki dla instytucji szkolnictwa wyższego, promujący wśród studentów naukowe i zawodowe możliwości rozwoju w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Wojciech Głażewski

– Kursy SecureAcademy są obecnie dostępne są na 100 uniwersytetach w 40 krajach i pomagają kształcić cyberekspertów. Naszym nadrzędnym celem jest poszerzanie umiejętności cybernetycznych polskich ekspertów. Ostatnie badania pokazują bowiem, że liczba potencjalnych wakatów dla specjalistów bezpieczeństwa cybernetycznego na całym świecie wynosi ponad 4 miliony, w porównaniu z 2,93 mln w zeszłym roku – podkreśla Wojciech Głażewski, dyrektor Check Point w Polsce.

Program SecureAcademy wprowadza studentów w koncepcje bezpieczeństwa cybernetycznego, takie jak identyfikacja i rozwiązywanie zagrożeń bezpieczeństwa, a także daje możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w zakresie wiodących rozwiązań bezpieczeństwa.  Ukończenie kursu daje studentom uznane w branży certyfikaty, potwierdzające ich umiejętności w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego.

Check Point oferuje swoim partnerom całkowicie bezpłatne oprogramowanie szkoleniowe, certyfikację instruktorów, licencje na oprogramowanie i wsparcie marketingowe. Co więcej, studenci, którzy zdadzą egzamin certyfikacyjny, otrzymają możliwość odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w globalnych biurach Check Pointa lub w sieci ponad 5000 stowarzyszonych organizacja.

– Sukces programu wyraźnie pokazuje wartość, jaką zarówno studenci, jak i wiodące instytucje edukacyjne wiążą z SecureAcademy, która pomaga wyposażyć kolejne pokolenie cyber-obrońców w umiejętności potrzebne do odniesienia sukcesu w branży – powiedział Shay Solomon, dyrektor ds. usługi edukacyjne, Check Point Software Technologies.

– Luka w umiejętnościach w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego jest duża i wciąż się powiększa, więc inicjatywy takie jak SecureAcademy będą miały kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia i zaangażowania studentów, aby pomóc ją wypełnić. Oferując szereg możliwości formalnego uczenia się i rozwoju zawodowego, możemy zapewnić studentom głębsze zrozumienie branży i szybką ścieżkę do zatrudnienia.

W ramach zaangażowania Check Pointa w rozwój następnej generacji specjalistów ds. bezpieczeństwa cybernetycznego firma oferuje także nowe, bezpłatne 4,5-godzinne szkolenia techniczne online za pośrednictwem Cybrary.it, dostawcy Massive Open Online Course (MOOC). Szkolenia Check Pointa obejmują panele zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego i zarządzanie bezpieczeństwem. Kolejne bezpłatne moduły szkoleniowe dostępne będą jeszcze w tym roku, obejmując bezpieczeństwo w chmurze, bezpieczeństwo IoT, bezpieczeństwo mobilne i zapobieganie zagrożeniom.

Check Point zaoferował również treningi w zakresie Cyber-Range CloudGuard. Zapewniają one szkolenia w zakresie bezpieczeństwa cybernetycznego w symulowanych środowiskach za pośrednictwem platformy chmurowej Cyber Range.

Więcej informacji na temat SecureAcademy: https://www.checkpoint.com/support-services/secureacademy/