Skip to content Skip to footer

Polska potrzebuje różnorodnych pracowników

Pracodawcy w Polsce mierzą się z wyzwaniami demograficznymi i spadającą liczbą osób w wieku produkcyjnym. Tymczasem istnieją całe grupy kandydatów, które mogłyby przyczynić się do sukcesu rynkowego pracodawców, a nie są aktywizowane: osoby w wieku 50+, neuroróżnorodne, osoby ze społeczności LGBT+ (dyskryminowane i opuszczające kraj). Jak temu zapobiec? Jak aktywnie prowadzić politykę DEI?

DEI: Różnorodność, Równość, Inkluzywność
DEI (Diversity, Equity, Inclusion) to obszar obejmujący wszelkie różnice, jakie mogą występować w zespołach, takie jak płeć, wiek, rasa, narodowość, język, religia, cechy fizyczne czy psychiczne. Jest to kwestia, która dotyczy każdej firmy, zatrudniającej pracowników, niezależnie od wielkości, branży czy lokalizacji. Różnorodność i kultura włączająca są szczególnie ważne dla młodych pracowników – aż 92 procent z nich wybrałoby pracodawcę, który dba o różnorodność i posiada włączającą kulturę organizacyjną.

Korzyści z Różnorodności w Miejscu Pracy
Różnorodność w miejscu pracy opłaca się, co potwierdzają badania. Organizacje, w których zespoły i kadra menedżerska są zróżnicowane, mają możliwość patrzenia na problemy i zagadnienia z różnych perspektyw, co prowadzi do tworzenia lepszych rozwiązań i osiągania lepszych wyników biznesowych. Ponadto, różnorodność pozwala na przyciągnięcie utalentowanych kandydatów, dla których społeczna odpowiedzialność organizacji i bezpieczne środowisko pracy są ważne.

Otwarta Polityka Różnorodności
Otwarta polityka różnorodności jest dziś nieodzownym elementem strategii firm. Inkluzywne środowisko pracy jest istotnym elementem przy wyborze pracodawcy i przynosi korzyści takie jak zaufanie we współpracy, kreatywność i efektywność zespołu, a także lojalność pracowników. Jak podkreśla Dorota Pałysiewicz, dyrektor HR w firmie Brown-Forman Polska, „Inkluzywne środowisko pracy przynosi zaufanie we współpracy, kreatywność i efektywność zespołu, a także lojalność pracowników.”

Polityka DEI jako Element Społeczny
Eksperci podkreślają, że polityka DEI odgrywa ważną rolę społeczną, wpisując się w postępujące procesy i zmiany społeczne. Rolą pracodawców jest tworzenie takich zasad wewnętrznych relacji, w których nie ma miejsca na dyskryminację.

Przykład Brown-Forman
Przykładem jest firma Brown-Forman, która wprowadziła program różnorodności do strategii 2030, zakładający 40% globalny udział kobiet na stanowiskach zarządczych, 25% reprezentację osób o różnorodnym kolorze skóry i pochodzeniu etnicznym w USA, oraz zwiększenie udziału przedstawicieli LGBT+.

Różnorodność jako klucz do aukcesu
Różnorodność w miejscu pracy to nie tylko kwestia etyki czy korporacyjnej mody, ale również klucz do sukcesu biznesowego. Badania wykazały, że firmy, które promują różnorodność zespołów i równość płci, często osiągają lepsze wyniki finansowe, a ich pracownicy są bardziej zaangażowani i zadowoleni z pracy w przyjaznym środowisku.

Korzyści z promowania różnorodności
Promowanie różnorodności w miejscu pracy niesie wiele korzyści dla organizacji. Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2019 roku przez amerykańską firmę konsultingową McKinsey & Company, organizacje dbające o różnorodność osiągają znacznie lepsze wyniki finansowe niż te, które tego nie robią.
Show CommentsClose Comments

Leave a comment