AktualnościGospodarka

Polska nadrabia dystans w inwestycjach w badania i rozwój? Min. Emilewicz: Tak

Polska nadrabia dystans w inwestycjach w badania i rozwój – oceniła szefowa MPiT Jadwiga Emilewicz w środowym komentarzu do danych GUS, że w 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność badawczo-rozwojową (B+R) wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6 proc..

Autor: Małgorzata Werner-Woś, PAP

Emilewicz oceniła, że choć pod względem wydatków na badania i rozwój w relacji do PKB Polska odstaje in minus od średniej unijnej, to „systematycznie nadrabiamy ten dystans”.

„Przedsiębiorcy coraz bardziej dostrzegają potrzebę inwestowania w prace badawcze i rozwojowe oraz korzyści płynące z tego tytułu. Wyniki zaprezentowane przez GUS można również odczytać jako dowód pozytywnego odbioru dotychczasowych zmian w prawie, które ułatwiają przedsiębiorcom podejmowanie i prowadzenie działalności innowacyjnej” – wskazała minister przedsiębiorczości i technologii.

Zadeklarowała też, że MPiT intensywnie wspiera taką działalność. Jako przykład wskazała wyłonienie Hubów Innowacji Cyfrowych (Digital Innovation Hubs), których zadaniem będzie wsparcie przedsiębiorców w cyfrowej transformacji. Działalność hubów wystartuje w 2019 r., a program będzie realizowany do 2021 roku.

Główny Urząd Statystyczny poinformował w środę, że w 2018 r. nakłady wewnętrzne na działalność B+R (GERD) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6 proc. MPiT wskazuje, że oznacza to historycznie najwyższą roczną dynamikę tych nakładów. Wskaźnik intensywności prac B+R stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21 proc. (w 2017 r. stanowił 1,03 proc.).

Według GUS, wśród sektorów wykonawczych najwyższymi nakładami wewnętrznymi na działalność badawczo-rozwojową charakteryzował się sektor przedsiębiorstw, który przeznaczył na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 17,0 mld zł.

Nakłady przedsiębiorstw na działalność B+R (BERD) stanowiły 66,1 proc. nakładów wewnętrznych ogółem na działalność B+R. Drugim pod względem wielkości nakładów sektorem jest szkolnictwo wyższe (31,7 proc.). Sektor rządowy oraz sektor prywatnych instytucji niekomercyjnych mają znaczenie marginalne (2,2 proc.). Warto odnotować, że w porównaniu z poprzednim rokiem w 2018 r. nastąpił wzrost nakładów na działalność B+R dla wszystkich sektorów wykonawczych, przy czym największy odnotowano w sektorze przedsiębiorstw (wzrost o 27,7 proc. w stosunku do 2017 r.).

Korzystne zmiany w zakresie działalności B+R widać również na przykładzie innych wskaźników. W 2018 r. w ten rodzaj działalności zaangażowanych było 266 283 osób, co oznacza wzrost w porównaniu do 2017 r. o 11,3 proc.. Rzeczywiste zaangażowanie personelu B+R w prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe wyniosło zaś 161 993,1 ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) i wzrosło w skali roku o 12,4 proc. 

PAP – Nauka w Polsce, Małgorzata Werner-Woś, Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Fot. PAP/Mateusz Marek 23.10.2019