Skip to content Skip to footer

Policja zamawia wozy po zawyżonych cenach. Niejasne procedury przetargów

W czasie, gdy policja boryka się z problemami finansowymi nie mając środków na paliwo dla funkcjonariuszy patrolujących ulice, Biuro Logistyki Komendy Głównej Policji (KGP) wydaje pieniądze na wozy pirotechniczne po zawyżonych cenach. Pracownicy mundurowych służb podejrzewają niegospodarność. Czy zmieniające się władze KGP wprowadzą porządek?

Na początku 2023 roku KGP ogłosiła postępowanie na dostawę 4 pojazdów pirotechnicznych z beczką (beczka służy do transportu potencjalnych bomb, niewybuchów).
Wśród zainteresowanych dostawców, którzy wysłali pytania były firmy od lat działające na tym rynku: IBKOL, Szczęśniak i Wawrzaszek ISS. Wkrótce okazało się jednak, że wymagania techniczne zawierają klauzulę dostawy ‘’pojazdu z systemem hamulca wspomagającego’’ i stanowią problem. Jedynym producentem tego rodzaju wozów jest niemiecki koncern MAN, a ten nie miał możliwości dostarczenia na czas dostawcom produktu… Takie informacje dotarły od MAN do wybranych podmiotów, chcących brać udział w postępowaniu przetargowym. Mając świadomość zaistniałej sytuacji, zrezygnowały z przystąpienia do procedury.

Tymczasem w maju br. ofertę złożyła tylko firma Wawrzaszek ISS Sp zoo Sp. komandytowa z Bielska-Białej, która zaoferowała cenę 14.710.800 PLN za 4 wozy. Oferta ta była – w ocenie pozostałych uczestników przetargu – odpowiadała warunkom rynkowym lecz była niemożliwa do zrealizowania ze względu na brak dostawy pojazdów MAN na czas… Ale – ku zdziwieniu oferentów – Biuro Logistyki KGP nagle przerwało procedurę przetargową, unieważniając postępowanie….

Oferta z Maja 2023: 14,7 mln zł

Oferta z Lipca 2023: blisko 18 mln zł

Tymczasem, zaledwie po 2 miesiącach (w lipcu br.) okazało się, że KGP dokonała wyboru oferenta – właśnie firmy Wawrzaszek ISS Sp z oo – oraz sprzętu – 4 pojazdów – ale z już w zupełnie innej – znacznie wyższej cenie: 17.997.360 PLN.

Oferta z Lipca 2023: blisko 18 mln zł

Skąd ta różnica ponad 3.286.560 PLN? Jak to możliwe, że na przestrzeni zaledwie 2 miesiący cena oferty na ten sam sprzęt została zawyżona o ponad 20% na niekorzyść budżetu Państwa? Z dostępnych informacji wynika, że zmienił się jedynie okres gwarancji dla oświetlenia pojazdów.

Potwierdza to Biuro Prasowe KGP w informacji z dnia 23.11.2023 pisząc: ‘’…zaoferowana w ramach złożonej oferty w post. 60/Ctr/23/TJ/PMP długość gwarancji na instalację i urządzenia uprzywilejowania, jaką zaoferował Wykonawca, była niezgodna z warunkami zamówienia, w związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp. W kolejnym postępowaniu nr 137/Ctr/23/TJ/PMP zaoferowana długość w/w gwarancji, jak i pozostałe dokumenty wykonawcy, była zgodna z warunkami zamówienia, umożliwiając wybór oferty.’’

Czy to uzasadnienie może stanowić podstawę tak dużej zmiany ceny? Czy zmiana okresu gwarancji oświetlenia pojazdu dla 4 wozów może powiększyć koszt o ponad 3 mln zł?

Z dostępnych informacji wynika, że koszt nowym lamp do takiego pojazdu nie przekracza kwoty 5.000-8.000 zł. Jak zatem można wytłumaczyć tak wysoki koszt przedłużonego okresu gwarancji dla tej instalacji i urządzenia?

Z informacji wynika również, że firma – dostawca – od wielu lat obsługuje służby mundurowe i dostarcza sprzęt specjalistyczny dla policji oraz straży pożarnej o czym często wspominają media, m.in. Autokult, specjalistyczny Defence24 a także lokalne media.

Czy zatem mogło dojść do niegospodarności? To i inne pytania nadal nurtują zarówno pracowników jak i otoczenie zewnętrzne. A jest to tym bardziej ciekawe, że od wielu miesięcy oficjalnie mówi się o problemach finansowych Policji.

Po tym, jak Policja spłaciła swoje ubiegłoroczne (2022) wielomilionowe zadłużenie, od marca 2023 zaczęła się zadłużać na nowo – wynika z informacji tvn24.pl. Pod koniec ubiegłego roku sytuacja była tak zła, że w komendzie stołecznej chciano, by policjanci płacili za paliwo do radiowozów z własnej kieszeni. W tym roku kołem ratunkowym dla policyjnego budżetu ma być sięgnięcie do funduszu na pomoc obywatelom Ukrainy. Z informacji TVN24.pl z marca 2023 r. wynika również, wielu dostawców, ekspertów zerwało z policją współpracę. Mundurowi, w całym kraju, zalegali z płatnościami za tłumaczenia, ekspertyzy, dostawcom tuszów do drukarek czy papieru toaletowego.

Wybór oferty firmy Wawrzaszek ISS jest tym bardziej ciekawy, że Biuro Logistyki KGP zdecydowało się bardzo szybko na akceptację znacznie wyższej cenowo oferty i zapewniło (w ramach Umowy) możliwość zapłaty zaliczki na poczet realizacji zamówienia w wysokości 90% całkowitej kwoty (15 mln zł) zamówienia. Taka forma rozliczenia jest wyjątkowo rzadkim zjawiskiem na rynku zamówień publicznych – zauważają pracownicy służb mundurowych, którzy wyrażają obawy o niegospodarność.

Rzecznik KGP w oświadczeniu z listopada br. zaprzecza jednak temu, aby Policja zapłaciła te środki – ‘’Uprzejmie informuję, że do dnia dzisiejszego Zamawiający nie przekazał żadnych środków finansowych wynikających z zawartej umowy na poczet realizacji przedmiotowego zamówienia publicznego.’’

Ciekawostka jest również fakt, iż dostawca sprzętu – choć znany na rynku od długiego czasu – tylko w tym roku wystąpił 12 razy w Krajowym Rejestrze Dłużników….

Jak długo będą trwać tego rodzaju patologie w systemie zamówień logistycznych Policji? Czy obecne procedury są na tyle nieszczelne, że może dochodzić do takich sytuacji w świetle prawa? I choć jest to zaledwie kropla w morzu skali całkowitej floty Policji – z informacji TVN wynika, że policja dysponuje około 20 tysiącami pojazdów, które średnio przejeżdżają 20 tysięcy kilometrów rocznie – to jest to bardzo niepokojący sygnał….

Show CommentsClose Comments

Leave a comment