Skip to content Skip to footer

Podkarpackie/ 6 mln zł na innowacyjne projekty

Ponad 140 wniosków z uczelni wpłynęło w ramach programu grantowego realizowanego przez Podkarpackie Centrum Innowacji (PCI). Budżet programu to 6 mln zł, wybrane projekty mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości nawet 200 tys. zł.

Jak poinformował dyrektor zarządzający ds. komercjalizacji badań w PCI Konrad Frontczak, za otrzymane granty naukowcy mogą sfinansować wydatki, które są niezbędne z punktu widzenia prototypów nowych technologii.

„Mogą m.in. zakupić komponenty, materiały i surowce, zamówić zewnętrzne ekspertyzy lub usługi informatyczne. To również wydatki na wynajem aparatury badawczo-naukowej, wynagrodzenie osób zaangażowanych w realizację projektu, opłacenie kosztów zgłoszenia patentowego czy też innego zabezpieczenia praw własności intelektualnej” – dodał.

W tym roku budżet wynosi 6 mln zł i jest o 2 mln zł większy niż rok wcześniej. Jak zaznaczył Frontczak, w tym roku wpłynęło też więcej wniosków. W 2019 r. wnioski złożyło 103 zespoły naukowe, obecnie wpłynęło 143 podania.

„W sumie do obu naborów programu grantowego zaaplikowało aż 2/3 pracowników naukowych oraz inżynieryjno-technicznych Politechniki Rzeszowskiej oraz 1/3 pracowników Uniwersytetu Rzeszowskiego. To niespotykany na skalę krajową wynik” – podkreślił Frontczak.

Obecnie trwa ocena formalna nadesłanych wniosków. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty, które mają szanse na komercjalizację oraz wdrożenie ich efektów w przemyśle, produkcji i usługach.

Proponowane badania dotyczą m.in. biomedycyny, IT, badań nad kosmetykami. Niektóre wnioski dotyczą również badań nad nowymi materiałami dla przemysłu lotniczego. (PAP)

Autor: Wojciech Huk

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5