Skip to content Skip to footer

Partnerstwo Publiczno-prywatne nie zdaje samorządowego egzaminu

W pierwszym kwartale 2024 r. w Polsce podpisano jedynie cztery umowy na realizację projektów inwestycyjnych pomiędzy samorządami a prywatnymi podmiotami w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Krótki czas na wykorzystanie środków unijnych z Krajowego Planu Odbudowy praktycznie wyklucza działania w ramach programu PPP – czytamy w Portalotwocki.pl

Trudności w realizacji PPP
Organizowanie klasycznych przetargów jest łatwiejsze dla samorządów niż poszukiwanie partnera biznesowego. Tematyka związana z PPP była przedmiotem wymiany poglądów podczas panelu „Partnerstwo publiczno-prywatne w nowej perspektywie unijnej” na XVI Europejskim Kongresie Gospodarczym.
Niewielkie zainteresowanie
Partnerstwo publiczno-prywatne nigdy w Polsce nie cieszyło się dużym zainteresowaniem ze strony samorządów. Firmy także uważają, że klasyczna procedura przetargowa jest łatwiejsza. Zmiana ustaw podatkowych i ograniczenie dochodów z podatków PIT i CIT, które były kierowane do budżetów miast i gmin, również nie pobudziły działań mających na celu znalezienie partnera do przygotowania i prowadzenia usług na rzecz lokalnych społeczności.
Korzyści z PPP
Samorządy powinny wypracować mechanizmy oceny korzyści z PPP. Obecnie brakuje wypracowanych mechanizmów i przygotowanych ekspertów. Urzędnicy muszą przygotować pełną dokumentację i wyliczyć potencjalne korzyści z realizowania inwestycji w ramach PPP, co znacząco wydłuża cały proces. Biznes po prostu nie ma na to czasu.
Statystyki i wyzwania
W Polsce zrealizowano około 200 projektów według zasad PPP o wartości około 10 mld zł. Kolejne projekty są planowane, ale ich ostateczna realizacja jest niepewna. W całej Europie, od czasu wybuchu pandemii, spada zainteresowanie współpracą między samorządami a prywatnymi firmami w ramach PPP.
Inicjatywy resortu

Resort funduszy i polityki regionalnej uruchomił kalkulator korzyści dla samorządów, który pozwala wyliczyć potencjalne efekty wykorzystania różnych możliwości finansowania przedsięwzięć. Dopuszczalne są także projekty hybrydowe, łączące rozwiązania PPP ze środkami unijnymi.

PPP w Polsce
W pierwszym półroczu 2024 r. podpisano tylko cztery umowy w ramach PPP. Średnio jedynie około 40% rozpoczętych procedur kończy się podpisaniem umowy. Tomasz Srokosz, partner w Andersen, podkreśla, że dla samorządów łatwiejsze jest dysponowanie środkami budżetowymi w tradycyjny sposób, a istnieje pokusa, aby środki unijne wydawać zgodnie z dotychczasowymi zasadami.
Przykład Hali Widowiskowej w Gliwicach

Hala widowiskowa w Gliwicach została zbudowana za środki budżetowe, ale do jej zarządzania potrzeba wyspecjalizowanych podmiotów. W przypadku PPP to partner zajmuje się zarządzaniem halą. Obie strony, miasto i zarządzający, są zadowolone. Projekty partnerskie muszą być starannie przygotowane i dobrze ocenione pod względem zysków przyszłego partnera.

Wyzwania czasowe i efektywność
Według Grzegorza Kwitka, członka zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, PPP jest bardzo dobrym rozwiązaniem, pozwalającym na osiągnięcie lepszych efektów niż klasyczne zamówienia publiczne. Samorządy mają jednak tylko rok na przeprowadzenie procedur i wydatkowanie pieniędzy unijnych, podczas gdy przygotowanie i ocena skutków finansowych PPP trwa co najmniej dwa lata.
Show CommentsClose Comments

Leave a comment