Skip to content Skip to footer

Outsourcing w 2023 roku może stanowi siłę napędową IT

Choć przez Dolinę Krzemową przetacza się fala zwolnień, a nastroje również w europejskich branżach IT są minorowe, to gospodarka w Polsce boryka się z zupełnie przeciwnym problemem – brakiem wykwalifikowanych pracowników IT. Według danych rynkowych w polskich firmach brakuje kilkudziesięciu tysięcy specjalistów IT – problemu nie rozwiązał nawet ich napływ z zagranicy, stąd poszukiwanie innych możliwości.

Nadchodzące spowolnienie gospodarcze nie wpływa na zapotrzebowanie na specjalistów IT w polskiej gospodarce. Co więcej, nadal obserwujemy braki w ilości wykwalifikowanych ekspertów na rynku pracy, co wskazuje na wysokie zapotrzebowanie w firmach, także pod kątem know-how – mówi Piotr Szypułka, Dyrektor działu utrzymania infrastruktury w Polcom.

Z danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego wynika, że na rynku polskim brakuje 147 tys. specjalistów IT, by osiągnąć podobny poziom zatrudnienia w branży/sektorze, co w innych europejskich gospodarkach. Biorąc jednak pod uwagę niższy stopień cyfryzacji krajowych przedsiębiorstw i ich potencjał luka wynosi 25 tys. Według tego samego raportu w Polsce jest obecnie zatrudnionych 586 tys. specjalistów IT, czyli ok. 3,5 proc. wszystkich pracowników. To o 1 pkt proc. mniej niż średnia unijna.

Nic nie zapowiada, żeby ta luka miała się zmniejszyć – polska gospodarka nadal potrzebuje rzeszy specjalistów IT. Widać negatywne skutki braku wykwalifikowanych pracowników branży. Co piąta firma z sektora IT musiała odmówić projektu ze względu na brak wystarczającej ilości personelu. Co więcej, według danych zebranych przez Polcom i Intel „Inwestycje IT w czasach kryzysu. Chmura i nowe technologie. Perspektywa na lata 2022-2023” wynika, że dla 85 proc. średnich i dużych firm z sektora produkcyjnego jednym z wyzwań jest brak kompetencji oraz know-how. To poważny problem dla polskiej gospodarki– dodaje Szypułka.

Z raportu przygotowanego przez Polcom we współpracy z Intel „Inwestycje IT w kierunku rozwoju polskich firm w latach 2021-2022. Chmura i nowe technologie” wynika, że aż 76 proc. przedsiębiorstw obawia się, że z powodu braku pracowników będą musiały ograniczyć inwestycje. Rozwiązaniem tych problemów może być body leasing.

Nie dziwi fakt, że w tym samym badaniu 84 proc. ankietowanych wskazało, że brakującego know-how szuka u zewnętrznego partnera, który ma działać również jako doradca (78 proc. wskazań). Firmy coraz chętniej przechodzą na usługowy model rozwiązań IT, inwestując m.in.. w chmurę obliczeniową, która jest łatwo skalowalna oraz gwarantuje bezpieczeństwo przechowywanych danych. Często outsourcing IT jest łączony ze zdalną obsługą informatyczną lub zapewnieniem bezpieczeństwa danych czy odzyskiwania ich po katastrofie (disaster recovery).

Modele outsourcingowe są coraz popularniejsze wśród przedsiębiorców. To nie tylko oszczędność – połowa badanych obawia się, że nie będzie miała odpowiedniego budżetu na dział IT – ale także rozwiązanie problemu braku odpowiednio wykwalifikowanego personelu. Oczywiście, długoterminowym rozwiązaniem powinna być coraz szersza edukacja na kierunkach technicznych oraz zwiększenie kompetencji cyfrowych wśród pracowników zgodnie z wytycznymi UE – podsumowuje Piotr Szypułka.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment