MICHAL_BIERNACKI_wspolautor-nagrodzonego-zestawu-mebli-szkolnych-ALGORYTM-DESIGN-dla-PILCH-zalozyciel-Algorytm-Design