Skip to content Skip to footer

Nosoń, Kurcweil: Core banking przyszłości

Autorzy:
Bartłomiej Nocoń, Dyrektora Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich w Warszawie, Członka Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności w Brukseli,
Artura Kurcweila, Wiceprezesa Zarządu: Obszar Technologii, PKO Bank Polski.

Sektor finansowy doświadcza dynamicznej transformacji cyfrowej i biznesowej, która wynika z możliwości, jakie dają otwarta bankowość i rozwiązania w modelu „banking as a service” w połączeniu z nowoczesnymi technologiami, w tym rozwiązaniami chmurowymi. Konieczność szybkiego dostosowywania się do zmiany, wymusza na sektorze redefinicję roli i kluczowych funkcjonalności bankowego systemu podstawowego.

System core bankingowy jest sercem każdego banku, a jego wymiana lub modernizacja jest kosztowna i trudna. Dlatego, przez ostatnie dekady banki inwestujące w technologie skupiały się głównie na rozwiązaniach front-end, czyli np. stronach internetowych i aplikacjach mobilnych. Niektóre z nich, chcąc przedłużyć żywotność systemów core z lat 80. (w przypadku Polski także i 90.), wyodrębniały mniejsze aplikacje i usługi. Tylko nieliczni gracze przeszli na bardziej elastyczne rozwiązania.

Kolejnym krokiem rozwoju wielu banków jest więc system core nowej generacji, który pozwoli działać z szybkością i zwinnością oczekiwaną w coraz bardziej zmieniającym się i złożonym świecie. Większość banków będzie musiała spojrzeć na swoje systemy nie tylko od strony technicznej, ale i strategicznej.

– Jeśli sektor finansowy w Polsce chce dotrzymywać kroku w zakresie innowacyjności i atrakcyjności swoich rozwiązań, w porównaniu z tymi oferowanymi przez konkurencję, w postaci choćby fintechów czy globalnych graczy z sektora FAANG, to musi szybko i trwale zintensyfikować swoje podejście względem adaptacji dla prowadzonych projektów i wdrożeń w obszarze chmury obliczeniowej – podsumowuje Bartłomiej Nocoń.

Potrzeby i oczekiwania branży
Zgodnie z raportem firmy GFT „Przyszłość systemów centralnych. Czy już czas na chmurę? Modernizacja systemu centralnego banku w oparciu o nowoczesne rozwiązania IT” za najbardziej pożądane efekty modernizacji technologicznej systemów podstawowych banki uznały zmniejszenie kosztów utrzymania istniejących aplikacji IT oraz poprawę obsługi klienta lub partnerów biznesowych. Aż 6 z 11 podmiotów oceniło je jako bardzo ważne (5), a dwa – jako ważne (4). Średnia ocena przypisana tym odpowiedziom wyniosła 4, natomiast mediana – 5.

Kolejnymi ważnymi aspektami okazały się: zwiększenie efektywności operacyjnej; wsparcie transformacji cyfrowej; zmniejszenie poziomu skomplikowania systemów IT; wsparcie innowacji w biznesie oraz przyspieszenie czasu wdrażania nowych funkcjonalności. Banki, zapytane o inne technologie przydatne w modernizacji core bankingwymieniły: kontenery; Kubernetes; otwarte API oraz serwery API oparte na http; szyny/kolejki danych; serwery integracji wymiany plikowej oraz silniki konfiguracji i śledzenia produktów/procesów biznesowych.

Integracja, własne rozwiązania czy chmura?
Z perspektywy banków, kluczowe dla modernizacji jest przeniesienie systemów głównych na nowsze platformy technologiczne (64% ankietowanych); stworzenie warstwy mikroserwisów i API do integracji systemów legacy (55%) oraz przeniesienie aplikacji do chmury (45%). Wśród podmiotów rozważających migrację systemów na platformy nowej generacji, dominowały banki duże, a wśród planujących integrację systemów legacy za pomocą mikroserwisów i API – małe. Wybierając określone rozwiązania technologiczne, banki kierują się głównie kryterium funkcjonalności (82%) oraz kosztem utrzymania (73%).

Jak zauważa Artur Kurcweil: Już na etapie obsługi tzw. „szczytów”, czyli obsługi wypłat czy innych cyklicznych zdarzeń w banku, można dostrzec ogromne zalety chmury. Technologia cloud pozwala skalować rozwiązania w górę, gdy zajdzie taka potrzeba i zmniejszać parametry pracy lub wręcz wyłączać wybrane środowiska w zależności od intensywności wykorzystania zasobów. Rozwiązania chmurowe pozwolą skutecznie skalować zasoby także w przyszłości bez konieczności wymiany sprzętu.

Konsolidacja systemów IT oraz przepisanie kodu bądź zmiana języka programowania zostały wskazane jako istotne czynniki przez 18% banków objętych badaniem. Żaden z nich nie wskazał natomiast kategorii: „zbudowanie nowych aplikacji od zera wewnątrz organizacji” jako istotnego działania. Ten wynik sugeruje, że banki nie planują budować aplikacji od zera, ale raczej wykorzystywać istniejące rozwiązania i integrować je z nowymi.

– Systemy bankowości podstawowej są i będą stanowić kluczowy element infrastruktury banku. Innowacyjność systemów core banking nowej generacji opiera się na rozwiązaniach chmurowych oraz architekturze opartej na mikroserwisach. Jednocześnie systemy te, w coraz szerszym zakresie, umożliwiają integrację z cyfrowymi ekosystemami, co umożliwia wdrożenie nowych modeli biznesowych czy automatyzację coraz bardziej wymagających procesów obsługi klienta – podsumowuje Joanna Aleksandrowicz, Principal Consultant, Senior Manager, Financial Sector Consulting w GFT Poland.

Przyszłość systemów core zależy od indywidualnej sytuacji każdego banku: stanu systemów legacy oraz oczekiwań technologicznych i biznesowych. Przystępując do analizy, instytucje finansowe muszą rozważyć możliwe podejścia do ich modernizacji. Wśród głównych strategii przebudowy systemów centralnych, obok aktualizacji istniejącego rozwiązania, należy wymienić: konsolidację systemów IT, przeniesienie istniejącego systemu na platformy technologiczne nowej generacji (modernizacja przyrostowa vs. całościowa) oraz przenoszenie aplikacji do chmury.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment