Skip to content Skip to footer

Niegospodarność w największym przetargu w Komendzie Straży Pożarnej. Będą kontrole?

Prawie 10 mln zł może stracić Skarb Państwa w wyniku niejasnych procedur i działań Wojewódzkiej Komendy Straży Pożarnej w Toruniu, która w marcu 2020 roku zamówiła 20 wozów pożarniczych z drabinami. Ten największy, pojedynczy przetarg ogłoszony w Polsce w tym roku o wartości blisko 50 mln zł, teraz może skończyć się skandalem i unieważnieniem. Okazuje się, że wozy austriackiej firmy Rosenbauer nie spełniają norm technicznych.

Zamówienie przetargowe z marca br. opiewało na 48,6 mln zł za 20 wozów strażackich z drabinami. Organizatorem zamówienia była Toruńska Komenda Straży Pożarnej a wozy miały trafić w sumie do 14 miast jako stałe wyposażenie przeciwpożarowe. Tymczasem firma, która przedstawiła najtańszą ofertę – konsorcjum Rosenbauer – nie jest w stanie dostarczyć sprzętu na czas i nie spełnia norm technicznych wymaganych przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszewskiego.

kliknij, aby powiększyć

Komu zależy na dalszym przeciąganiu terminu oferty, w świetle braku certyfikatu
W piśmie z dnia 16.11.2020 do Komendy Głównej PSP w Warszawie, Komendant wojewódzki PSP z Torunia wyraźnie wskazuje, że ‘’…wnioskuje o wydłużenie terminu realizacji umowy do końca I kwartału 2021. Jako przyczynę aktualnego statusu… podaje niezgodność certyfikowanego przedmiotu umowy z normami technicznymi Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej im.Józefa Tuliszewskiego oraz nadzwyczajne okoliczności związane z pandemią COVIF-19 i jej wpływem na procesy produkcyjne oraz logistyczne…’’.

To jedynie potwierdzenie pisma, które wpłynęło do Toruńskiej komendy PSP od samego dostawcy (12.11.2020 r), gdzie austriacka firma Rosenbauer informuje, że ‘’CNBOP wydało dwa sprawozdania z badań (dla obu typów aut w przetargu) i ku ich ogromnemu zdziwieniu weryfikowane pojazdy zdaniem CNBOP są niezgodne z łącznie trzema punktami określonych norm technicznych’’…

Dlaczego Toruńska Komenda nadal faworyzuje austriackiego producenta i stara się pozyskać czas dla konsorcjum na uzyskanie niezbędnych pozwoleń na dopuszczenie do użytku na polskich drogach?
Ciekawostką jest fakt, iż feralne wozy stoją na podwarszawskim parkingu i długo nie trafią do wyposażenia 14 miejskich komend, zgodnie z przeznaczeniem… Pandemia i problemy logistyczne nie były zatem problemem.

Dlaczego Komenda wojewódzka PSP w Toruniu decyduje o wydłużeniu terminu dostawy wozów strażackich z certyfikatami z pierwotnego terminu 30 października najpierw do 4 grudnia 2020, a teraz do 31 stycznia 2021 roku? Kto i na jakich zasadach zapłaci za te wozy (50 mln zł), jeśli lwią część wydatków miały pokryć dotacje UE (85% wartości kontraktu) rozliczane jedynie w tym roku…

W piśmie w dnia 18.09.2020 Jacek Kaczmarek, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki PSP wyraźnie podkreślał, że ‘’Fakt finansowania przedmiotowej dostawy ze środków Unii Europejskiej narzuca konstrukcję systemu regulowania tychże zobowiązań przez państwowe jednostki budżetowe. Aktualnie obowiązujący mechanizm finansowania projektów ze środków unijnych uniemożliwia regulowanie zobowiązań finansowych po dniu 22 grudnia 2020 roku. Po tym terminie nie będzie możliwości dokonania odbioru i dostawy i zapłaty za nią.’’

kliknij, aby powiększyć

Skarb Państwa traci blisko 10 mln zł
Tym większe zdziwienie budzi decyzja Komendanta wojewódzkiego PSP w Toruniu konsorcjum Rosenbauer zostało zwolnione z kar, wynikających z kontraktu jako konsekwencji braku dostarczenia sprzętu na czas. To suma kary odstąpienia od umowy (4,8 mln zł), odsetek karnych (0,1% dziennie od wartości kontraktu – ok. 50 tys zł dziennie. W sumie Skarb Państwa stracił znacznie ponad 8 mln zł!!! Jakie były podstawy takiej decyzji? Niepokojący jest bowiem zapis, który ujrzał światło dzienne, w którym Toruń zrezygnował z tzw. zapisu gwarancji dobrego wykonania kontraktu, które jest standardem. Gwarancję taką wymaga się od dostawcy na poczet ewentualnych opóźnień lub uchybień w dostawach. Czy w 2019 (na etapie przygotowania przetargu) ktoś wiedział o możliwych kłopotach Rosenbauera z dostawą wozów?

Magirus żąda odszkodowania 1 mln zł i nowego przetargu
Do powyższej kwoty kar należy doliczyć koszty odszkodowań dla innych oferentów. Konkurencyjny producent z Niemiec, który również uczestniczył w przetargu i składał ofertę – firma Magirus – właśnie wystąpił z roszczeniem w wysokości 1 mln zł zadośćuczynienia, jako konsekwencji nieprawidłowo przeprowadzonego przetargu. Jednocześnie skierował wniosek o ponowne przeprowadzenie przetargu i określenie jasnych reguł procedury – informuje biuro prasowe firmy Fire-Max Magirus.

W piśmie skierowanym do Komendy PSP w Toruniu (03.12.2020), niemiecka firma Magirus podkreśla, że ‘’ …jeśli firma nie jest w stanie spełnić podstawowych wymagań przetargowych na czas tj. 30.10.2020 (brak spełnienia trzech podstawowych punktów w celu uzyskania świadectwa CNBOP), to zgodnie z umową powinna zostać wykluczona…’’.

Przedstawiciele Magirus twierdzą, że gdyby wiedzieli o późniejszym terminie dostawy wozów strażackich (styczeń 2021), miałoby to znaczący wpływ na cenę oferty i ostateczny wynik przetargu.

Opracowane na podstawie Puls Biznesu