Skip to content Skip to footer

MNiSW: rusza bezpłatny kurs dla dydaktyków dot. nauczania online

Rusza bezpłatny kurs dla nauczycieli, pozwalający na dokształcenie się w zakresie nauczania online i prowadzenia zdalnych lekcji. Mogą z niego korzystać wszyscy pracownicy dydaktyczni szkół podstawowych, średnich i wyższych – poinformował resort nauki.

Autorami kursu są pedagodzy z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest on dostępny bezpłatnie na platformie edukacyjnej Navoica (https://navoica.pl), którego właścicielem jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kurs zawiera narzędzia, materiały, wskazówki do natychmiastowego wykorzystania. Resort nauki zapewnia, że został on stworzony przez dydaktyków, aby edukatorzy w procesie kształcenia mogli korzystać z możliwości dostępnych technologii informacyjno-komunikacyjnych – zarówno od strony organizacyjnej, komunikacyjnej, jak i merytorycznej.

„Od dwóch tygodni cały świat pracuje i uczy się zdalnie. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspiera działania i przedstawiło rekomendacje dla szkół wyższych. Nie zapominamy jednak o `młodszych` kolegach” – mówi dr Anna Budzanowska, podsekretarz stanu w MNiSW.

„W tym trudnym czasie w szczególnej sytuacji znaleźli się uczniowie i nauczyciele, zostając odcięci od dotychczasowych metod kształcenia. Uczniowie i studenci mogą wybierać interesujące pozycje z ogólnodostępnych bezpłatnych kursów w Internecie. Jednak jak w tej sytuacji szybko i skutecznie mają się wyszkolić nauczyciele?” – zauważa prezes Fundacji Młodej Nauki (operatora merytorycznego platformy Navoica), dr inż. Kinga Kurowska-Wilczyńska.

Jak dodaje, wraz z zespołem pedagogów z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na platformie Navoica udostępniono bezpłatnie kurs „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w pracy nauczyciela”.

Realizując kurs, nauczyciele lepiej poznają kwestię efektywnej komunikacji online z uczniami i rodzicami. Aby współpraca online przebiegła bezproblemowo, zapoznają się również z dostępnymi zasobami, takimi jak media społecznościowe, narzędzia projektowe w chmurze, narzędzia Google i inne. Autorzy kursu prezentują aplikacje mobilne dla klas, pozwalające na lepszą organizację.

Nowe technologie oznaczają też zagrożenia. Aby lepiej przedstawić je uczniom, nauczyciele dowiedzą się więcej o cyberzagrożeniach, bezpiecznym korzystaniu ze źródeł online, wiarygodności informacji i mechanizmie fake newsów. Poznają też narzędzia do nauki programowania, logicznego myślenia i algorytmów. Znajdą też – jak zapewnia resort nauki – szereg rozwiązań wspierających proces dydaktyczny i wychowawczy za pomocą serwisów projektów, blogów, tablic interaktywnych, prezentacji itp.

Na platformie dostępne są także dwa inne kursy skierowane do nauczycieli. Centrum Nauki Kopernik przygotowało kurs pt. „Zdjęcia satelitarne w szkole”, który podpowiada, jak zastosować zdjęcia satelitarne podczas lekcji szkolnych, a Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – kurs pt. „Sukces to nie przypadek. Zbuduj swoje kompetencje przedsiębiorcze”.

Navoica to platforma edukacyjna z bezpłatnymi kursami MOOC, której właścicielem jest MNiSW, operatorem merytorycznym Fundacja Młodej Nauki, operatorem technicznym Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, a partnerem instytucjonalnym Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Platforma powstała w 2018 r.

Zapisy na pierwszą edycję kursu trwają do 1 lipca 2020 r. Po tym terminie będzie możliwe wzięcie udziału w kolejnej edycji kursu.

Więcej informacji nt. kursu można znaleźć na stronie resortu nauki https://www.gov.pl.

PAP – Nauka w Polsce

zan/ mhr/

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5