Skip to content Skip to footer

Karina Jakubowska General Counsel w Escola S.A.

Do zespołu spółki technologicznej Escola z początkiem lutego dołączyła Karina Jakubowska, obejmując nowe stanowisko General Counsel. Karina Jakubowska wesprze Grupę Kapitałową we wszelkich kwestiach formalnych związanych z prowadzeniem przez spółki działalności w zakresie oferowanych usług i produktów. Escola S.A. w pierwszej połowie 2022 r. planuje zadebiutować na rynku NewConnect.

Do głównych zadań Kariny Jakubowskiej będzie należał nadzór prawny nad realizowanymi przez Grupę Escola projektami, w tym sporządzanie i opiniowanie kontraktów IT oraz ich negocjacje, obsługa prawna postępowań przetargowych, bieżące wsparcie prawne zarządów i działów biznesowych spółek z Grupy, wsparcie relacji z Klientami i Partnerami oraz koordynacja usług świadczonych przez dostawców zewnętrznych.

– Dynamicznie się rozwijamy i powiększamy zespół również w obszarze prawnym – mówi Jakub Kasnowski, członek zarządu Escola S.A., odpowiedzialny za nadzorowanie zbliżającego się debiutu spółki na NewConnect. – Jestem przekonany, że dzięki wzmocnieniu Escoli przez Karinę i jej bogatemu doświadczeniu w IT, będziemy mogli obsługiwać kolejne projekty w jeszcze większej skali.

Karina Jakubowska jest radcą prawnym z szerokim doświadczeniem w branży IT. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, prawie kontraktowym oraz rozwiązywaniu sporów. Doradza we wszystkich aspektach prawnych sfery cyfrowej, w tym w projektach z obszarów IT, cloud computingu, danych osobowych, prawa Internetu, e-commerce oraz prawa własności intelektualnej. Karina Jakubowska posiada również doświadczenie w obszarze compliance. Koordynowała badania prawne spółek publicznych i audyty projektów IT w obszarach licence governance, bezpieczeństwa IT, cyberbezpieczeństwa, ochrony danych osobowych i PZP. Była członkiem zespołu, który jako jeden z pierwszych w Polsce wdrażał Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO) w największych polskich spółkach.

W tym roku Escola  zakłada koncentrację na rozwoju swojej grupy holdingowej poprzez spółki zależne, rozszerzenie komercjalizacji produktów własnych oraz standardowej działalności segmentu usługowego, jako software house, w Polsce i zagranicą. Obecnie prowadzone są już pierwsze projekty na rynku USA oraz trwają negocjacje z klientami z zachodniej Europy.

Jak wynika ze wstępnych danych finansowych, Escola wypracowała 66 proc. wzrost przychodów względem 6 mln zł w 2020 roku. Szacunkowy zysk EBITDA GK Escola w 2021 roku opiewa na 1,7 mln zł względem blisko 1,1 mln zł w 2020 roku.

Równolegle z rozwojem swojej Grupy Kapitałowej, spółka Escola kontynuuje swoje plany związane z debiutem na rynku NewConnect, który powinien nastąpić w pierwszej połowie 2022 r.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5