Skip to content Skip to footer

Kancelaria NGL Legal: Koronawirus opóźni uruchomienie farm słonecznych w 2020 roku

OPINIA:  Filip Opoka, Kancelaria NGL Legal

„Sytuacje można oceniać jako zdarzenie o charakterze siły wyższej, wiec interwencja ustawodawcy może być konieczna. Oczywiście instalacja fotowoltaiczna, która nie zdąży sprzedać energii elektrycznej w ramach systemu aukcyjnego zgodnie z przewidzianym dla niej maksymalnie 24-miesięcznym terminem jest eliminowana na 3 lata z możliwości uczestnictwa w aukcjach i traci wniesiona kaucję, ale może nadal na zasadach czysto komercyjnych sprzedawać energię elektryczna w ramach, na przykład, wieloletnich PPA. Ze względu na wzrastające ceny energii instalacje wiatrowe już teraz niekoniecznie musza się posiłkować środkami z systemu wsparcia aby zachować rentowność. Nie jest wiec wykluczone, że taka sytuacja w niedalekiej przyszłości może również dotyczyć instalacji fotowoltaicznych. Jednak póki tak nie jest pomoc państwa może okazać się konieczna, aby inwestorów uchronić przed upadłością, a jeden z najszybciej rozwijających się obszarów odnawialnych źródeł energii w Polsce – przed recesją. Warto dodać, że niedawno termin na sprzedaż w ramach systemu aukcyjnego pierwszej energii elektrycznej został przedłużony – w przypadku instalacji fotowoltaicznych z 18 do 24 miesięcy. Nastąpiło to w wyniku nowelizacji ustawy o OZE z 19 lipca zeszłego roku. Dodatkowo ta nowelizacja wydłużono okres obowiązywania aukcyjnego systemu wsparcia do 30 czerwca 2039 wiec nawet przesuniecie terminu na sprzedaż w ramach systemu aukcyjnego poza listopad 2020 r. nie będzie musiało wiązać się z koniecznością skracania maksymalnego 15-letniego okresu wsparcia dla instalacji (przed wspomniana nowelizacja wsparcie mogło być udzielone maksymalnie do 31 grudnia 2035 r.). Zmiany wprowadzone nowelizacja zostały zaaprobowane przez Komisje Europejska wiec nie powinna proponowana zmiana stanowić problemu dla ustawodawcy zwłaszcza w tej szczególnej sytuacji i warto ja rozważyć aby z wyprzedzeniem zapobiec negatywnym konsekwencjom epidemii.”

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5