Skip to content Skip to footer

IPOPEMA TFI z wyróżnieniem „Finansowa Marka Roku 2021”

Ipopema TFI otrzymało wyróżnienie w kategorii Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. To wynik plebiscytu „Finansowej Marki Roku’’ organizowanego przez Gazetę Finansową. Ipopema TFI znalazło się wśród laureatów tegorocznej edycji obok takich firm jak Bank Pekao S.A. (bank), UNIQA S.A. (ubezpieczenia), Santander Consumer Multirent (leasing) czy KDPW (rynek kapitałowy).

„Finansowa Marka Roku” to plebiscyt Gazety Finansowej organizowany w związku z publikacją „Złotej Setki”, czyli rankingu największych instytucji finansowych w Polsce. Nagrody przyznawane były w dziewięciu kategoriach: dom maklerski, leasing, rynek kapitałowy, windykacja, ubezpieczenia, faktoring, bank, płatności oraz TFI. Zwycięzcą ostatniej z nich była IPOPEMA TFI.

W swoim uzasadnieniu redakcja Gazety Finansowej podkreśliła stabilność, wiarygodność i konsekwencję w budowaniu największego pod względem aktywów Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Aktywa IPOPEMA TFI szacowane są obecnie na niemal 57 miliardów złotych. Towarzystwo posiada przeszło 21 tys. klientów, którzy lokują środki za pośrednictwem szerokiej i kompleksowej oferty funduszy. Spółka jest również polskim liderem w tworzeniu rozwiązań alternatywnych, opartych m.in. o sektory private debt, powierzchnie logistyczno-magazynowe czy obecnie kształtujące się megatrendy rynkowe.

Największą instytucją finansową w Polsce jest ponownie Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski. Wśród najbardziej dynamicznych instytucji roku, na 25 pozycji znalazła się IPOPEMA Securities, osiągając blisko 18% wzrost przychodów porównując dane rok do roku po zakończonym pierwszym półroczu 2021 roku.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5