AktualnościGospodarka

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych w czołówce polskich funduszy długu korporacyjnego

IPOPEMA SFIO Subfundusz Obligacji Korporacyjnych wypracował stopę zwrotu wynoszącą 4,03% w ciągu ostatnich 12 miesięcy, stając się najlepszym funduszem w grupie porównawczej polskich funduszy dłużnych korporacyjnych publikowanych przez Analizy Online. Średnia stopa zwrotu w ww. grupie w 2020 wyniosła 1,42%.

Ponadprzeciętny wynik IPOPEMA SFIO Subfunduszu Obligacji Korporacyjnych został osiągnięty w zmieniającym się otoczeniu rynkowym, przy zachowaniu konserwatywnego podejścia do zarządzania ryzykiem kredytowym. Polityka inwestycyjna funduszu skupiała się na papierach dłużnych sprawdzonych emitetntów, spółek o zdrowych fundamentach, prezentujących stabilne wyniki finansowe przez ostatnie lata. Uzupełnienie portfela inwestycji stanowiły również rządowe papiery skarbowe.

– Na rynku obligacji korporacyjnych, tak jak chyba na każdym rynku, pojawiają się cykle. Sądzę, że dziś jest dobry moment cyklu, by wejść na ten rynek. Pojawiło się na nim wiele okazji. Oczekuję, że spready na korpodługu będą się zawężały, co oznacza, że można oczekiwać bardzo przyzwoitych stóp zwrotu w perspektywie dwunastu miesięcy – podkreśla Bogusław Stefaniak – Szef rynku obligacji w IPOPEMA TFI.

Na przestrzeni 2020 roku roku dominujący udział w aktywach funduszu posiadał rodzimy sektor bankowy – państwowych grup finansowych oraz instytucji z dominującym udziałem kapitału zagranicznego. Jednocześnie fundusz wykorzystał dobrą sytuację płynnościową czołowych deweloperów – spółek posiadających bank ziemi, pozwalający na swobodne funkcjonowanie w horyzoncie zapadalności wyemitowanych obligacji, akceptowalny poziom zadłużenia oraz odpowiedni poziom marż. Dywersyfikację portfela zapewniały m.in. obligacje przedsiębiorstw z sektorów: przemysł, chemia, telekomunikacja, ubezpieczenia oraz handel detaliczny. Bufor płynnościowy stanowiły m.in. inwestycje w obligacje skarbowe (ok. 20%) Polski oraz państw zagranicznych (Rumunii) o zmiennym kuponie oraz wspomniane obligacje emitentów o wysokiej ocenie kredytowej.

– Taka konstrukcja portfela pozwoliła zminimalizować ekspozycję na ryzyko stopy procentowej. Koncentracja na papierach emitowanych przez rodzime przedsiębiorstwa uchroniła fundusz przed negatywnym wpływem m.in. zmian wyceny walut. Bardzo dokładnie badamy kondycję spółek, w które inwestujemy i unikamy emitentów o wątpliwych parametrach finansowych – dodaje Bogusław Stefaniak z IPOPEMA TFI.

Co przyniesie najbliższy rok
W perspektywie najbliższych miesięcy zarządzający IPOPEMA TFI widzą kilka czynników, które powinny kształtować sytuację w segmencie obligacji korporacyjnych. Niskie stopy procentowe i rekordowa od lat inflacja sprawiają, że Polacy szukają alternatywy dla lokat bankowych. Obligacje skarbowe uznawane dotychczas za bezpieczną alternatywę, nie będą zatem gwarantem realnych zysków. Stąd inwestorzy chętnie zwracają się w stronę aktywów obiecujących wyższe stopy zwrotu. W przypadku obligacji korporacyjnych może to być nawet 2-4 proc. rocznie.

Sytuacja w Polsce jest bardzo podobna do tej z jaką mieliśmy do czynienia w państwach, które dużo wcześniej obniżyły swoje stopy procentowe niemal do 0. W USA mieliśmy w ostatnich latach ogromny popyt ze strony inwestorów na obligacje korporacyjne, które dawały relatywnie wysoką stopę zwrotu w porównaniu do bardzo niskich rentowności obligacji skarbowych USA. Wydaje się, że z podobnym zjawiskiem będziemy mieli do czynienia w najbliższych kwartałach w Polsce. Niskie rentowności obligacji skarbowych wypchną część inwestorów z ich kapitałem, w kierunku obligacji o zdecydowanie wyższej rentowności i potencjalnie dużo wyższej stopie zwrotu z inwestycji. Mowa tu właśnie o obligacjach korporacyjnych, które z tego względu powinny cieszyć się jeszcze wyższym zainteresowaniem niż obecnie. Ten dodatkowy popyt powinien wpłynąć na istotny wzrost cen kupowanych obligacji.

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.