Skip to content Skip to footer

Ipopema i CVI DM wchodzą na rynek nieruchomości

Największe niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych – IPOPEMA TFI oraz największy podmiot zarządzający aktywami na rynku private debt w Polsce – CVI Dom Maklerski, łączą siły poszerzając ofertę produktów inwestycyjnych skierowanych do inwestorów indywidualnych. Celem jest udostępnienie nowej klasy aktywów szerokiemu gronu inwestorów oraz utworzenie liczącego się na środkowoeuropejskiej arenie funduszu finansującego podmioty działające na rynku nieruchomości.

Nowy fundusz typu private debt, CVI IPOPEMA RE Debt FIZAN, skoncentrowany ma być na finansowaniu podmiotów działających w sektorze nieruchomości. CVI Dom Maklerski odpowiada za zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu, w tym za wyszukiwanie i realizację poszczególnych transakcji, natomiast IPOPEMA TFI zapewnia kontrolę realizacji strategii inwestycyjnej funduszu, a także organizuje dystrybucję certyfikatów inwestycyjnych.

– Projekt inwestycyjny, który współtworzymy z CVI pozwala nam na zaoferowanie inwestorom dostępu do nowej klasy aktywów. Rynek nieruchomości dotychczas okazał się bardziej odporny na Covid-19 niż wiele innych branż. Liczymy, że nasza oferta okaże się ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych kilkuletnią perspektywą inwestycyjną przy umiarkowanym i rozproszonym ryzyku, zarządzanym przez najbardziej doświadczony na naszym rynku zespół specjalizujący się w finansowaniu przedsiębiorstw – podkreśla Jarosław Wikaliński, Prezes Zarządu IPOPEMA TFI.

– Inwestycje typu private debt na rynku nieruchomości to ciekawa alternatywa dla osób szukających możliwości zarabiania na ryzyku kredytowym, przy wykorzystaniu szerokich zabezpieczeń możliwych do uzyskania w tego typu transakcjach. Obecnie, mimo pandemii, otoczenie inwestycyjne dla private debt wydaje się wyjątkowo korzystne – dodał Marcin Leja, Prezes Zarządu CVI Dom Maklerski.

Europejskie fundusze długu nieruchomości przyciągnęły w latach 2015-2019 ponad 37 miliardów euro aktywów i rynek ten wciąż notuje corocznie znaczące wzrosty.

Oprócz zarządzania portfelem funduszu finansowania rynku nieruchomości wspólnie z IPOPEMA TFI, CVI zarządza także portfelami sześciu polskich funduszy inwestycyjnych zamkniętych, o różnych poziomach ryzyka. Rozwija również ofertę funduszy luksemburskich, dedykowanych zamożnym inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym z Europy Zachodniej.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5