Skip to content Skip to footer

Ipopema Globalnych Megatrendów SFIO zarobił blisko 70%

Fundusz Ipopema Globalnych Megatrendów SFIO skierowany do inwestorów indywidualnych, uplasował się w czołówce funduszy akcji globalnych odznaczających się najwyższą efektywnością zarządzania. Fundusz zarządzany przez Łukasza Jakubowskiego osiągnął po 5 latach swojej działalności na rynku stopę zwrotu +69,1%, znacznie powyżej funduszy zagranicznych akcji globalnych, amerykańskich i azjatyckich.

Fundusz na koniec września br. obchodził swoją 5 rocznicę. W tym okresie odnotował wysoką stopę zwrotu równą +69,1%, pokonując medianę stopy zwrotu dla grupy funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych (+28,02%) – aż o 41 p.p.

Na szczególną uwagę zasługuje duża różnica stopy zwrotu z funduszu i średnia stopa zwrotu z funduszy akcji polskich uniwersalnych, ponieważ jest to najbardziej popularna kategoria funduszy akcyjnych wśród polskich inwestorów – różnica ta wynosi aż +75 p.p. na korzyść funduszu Ipopema Globalnych Megatrendów. Oznacza to, że z perspektywy przeciętnego polskiego inwestora funduszowego w minionych 5 latach, dywersyfikacja geograficzna oraz ekspozycja na nową ekonomię poprzez wybór funduszu takiego jak Ipopema Globalnych Megatrendów, miała bardzo korzystny wpływ na zachowanie całego portfela inwestycyjnego – podkreśla Łukasz Jakubowski, zarządzający funduszem.

W ocenie zarządzającego dywersyfikacja portfela świadomego inwestora powinna być przeprowadzona na wyższym poziomie – ekspozycji geograficznej (poprzez inwestycje na rynkach globalnych, fundusze emerging markets, akcji europejskich), a nie poprzez pozorną dywersyfikację inwestycji w kilka funduszy z tej samej kategorii (np. akcji polskich).

Istotnym elementem decydującym o sukcesie strategii Ipopema Globalnych Megatrendów było elastyczne dostosowanie się do zmieniających trendów – cyfrowej transformacji w dobie epidemii Covid-19. Pandemia okazała się bardzo silnym katalizatorem zmian na świecie, szczególnie w obszarze rozwoju nowoczesnych technologii – obszaru, w który inwestuje fundusz.

– Wiele zmian na świecie, które w tym roku obserwujemy – presja na cyfryzację przedsiębiorstw, przenoszenie zasobów IT do chmury obliczeniowej czy dynamiczne zdobywanie rynku przez firmy oferujące oprogramowanie w formie usługi (SaaS) – to zjawiska, które są przez nas obserwowane od kilku lat. Pandemia spowodowała jednak, że zmiany te nabrały jeszcze szybszego tempa oraz coraz bardziej masowego charakteru. Wzrosła świadomość klientów odnośnie nowoczesnych produktów, sami zaczęli oni poszukiwać najefektywniejszych rozwiązań. Dzięki temu koszt pozyskania użytkowników dla naszych spółek portfelowych istotnie spadł. Uważamy, że zdobywanie rynku przez cloud computing i SaaS to nieodwracalne trendy – nawet wtedy, kiedy Covid-19 będziemy mieli za sobą – podkreśla Łukasz Jakubowski, zarządzający funduszem. Sądzimy, że będą one jednym z ważniejszych źródeł wzrostu naszych spółek portfelowych w kolejnych latach – dodaje.

Według zarządzającego innym ciekawym obszarem wzrostu nowej ekonomii są spółki e-commerce. W dobie pandemii, dostęp do wielu dóbr jest utrudniony, a Internet często jest jedynym bezpiecznym środkiem dystrybucji niezbędnych nam dóbr. Zdaniem zarządzającego, obserwowany w bieżącym roku wzrost udziałów e-commerce w sprzedaży detalicznej utrzyma się w kolejnym latach, ponieważ większość klientów, która skorzystała z tego kanału dystrybucji przekona się do niego dzięki wygodzie i oszczędności czasu jakimi się charakteryzuje.

Obecna struktura funduszu to spółki z sektora technologii informacyjnych (48,9% portfela akcyjnego), z czego duża część w branży oprogramowania aplikacji oraz oprogramowania systemów komputerowych. Drugim istotnym sektorem pozostają usługi komunikacyjne (20,6% portfela akcyjnego). Fundusz inwestuje również w okazje, które zespół zidentyfikował w obszarze ochrony zdrowia (14,7% portfela) i dóbr konsumpcyjnych (14,1% portfela).

– Dostępność zagranicznych rynków dla klientów jest od kilku lat priorytetem IPOPEMA TFI. Uczestnicy funduszy zyskali ekspozycję na zagraniczne rynki akcji i obligacji, do których dostęp inwestorów indywidualnych był wcześniej utrudniony. Chcemy być w czołówce polskich TFI, które dostarczają polskim inwestorom możliwości inwestycyjne w najlepsze jakościowo i pod względem wzrostu spółki zagraniczne. Zagraniczne aktywa pozwalają na większą płynność funduszy, co jest istotnym aspektem dla inwestorów dbających o bezpieczeństwo inwestycji – podkreśla Jarosław Wikaliński, prezes IPOPEMA TFI.

Strategia Ipopema Globalnych Megatrendów okazała się skuteczna także w krótszym okresie ostatnich miesięcy. W tak niestabilnym otoczeniu rynkowym jakim jest epidemia Covid-19, zyski przyniosła strategia wykorzystania potencjału zagranicznych rynków w obszarze e-commerce, sektora IT. Bardzo dobre wyniki funduszu przyczyniły się do wyboru Ipopema Globalnych Megatrendów SFIO do grona najlepszych funduszy akcji globalnych odznaczających się najwyższą efektywnością zarządzania w 12- i 36-miesięcznym horyzoncie. *

*Ranking AnalizyOnline (Ranking Funduszy Inwestycyjnych Wrzesień 2020)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5