AktualnościGospodarka

Ile zarabiamy za granicą i dlaczego nie planujemy wracać? Raport Euro-Tax.pl S.A.

Polacy to ogromna siła robocza na rynku brytyjskim oraz niemieckim. To także najbardziej pożądane destynacje polskiej migracji. Według opublikowanego właśnie raportu Euro-Tax jasno wynika, że Polakom żyje się lepiej poza granicami ojczyzny. Mają na wpływ nie tylko rosnące zarobki, ale przede wszystkim standard życia. Co mówią liczby?

Dane najnowszej edycji raportu „Zarobki Polaków za granicą w 2018 roku” przeprowadzonego przez firmę Euro-Tax.pl kolejny raz wykazały znaczący wzrost poziomu wynagrodzeń Polaków poza granicami naszego kraju. Tylko w sześciu krajach członkowskich Zjednoczonej Europy (Austria, Belgia, Holandia, Irlandia, Niemcy, Wielka Brytania) Polacy zarobili łącznie ponad 69,3 mld złotych, podczas gdy w całej Europie ich dochody wyniosły ponad 154,5 mld złotych. W ciągu ostatnich 15 lat nasi rodacy zarobili łącznie ponad 1 bilion 401 mld złotych.

– Mimo, że największe średnie zarobki Polacy osiągają w Austrii, to Wielka Brytania i Niemcy wciąż pozostają najczęściej wybieranymi kierunkami migracji. Średnie miesięczne zarobki Polaka w Wielkiej Brytanii to 9 581 zł netto, w Niemczech zaś to 8 042 zł netto, w Irlandii 8 822 zł netto – informuje Adam Powiertowski, prezes Euro-Tax.pl S.A. – Polacy w 2018 r łącznie w Wielkiej Brytanii zarobili 38,4 mld zł, w Niemczech ta wartość to 26,8 mld zł. – podkreśla prezes.

W przypadku łącznej kwoty zarobków Polaków w Europie, widoczna jest tendencja wzrostowa, co świadczy o tym, że dochody osiągane poza granicami Polski w ubiegłym roku były większe niż w latach poprzednich. Z danych wynika, że podjęcie pracy poza granicami naszego kraju jest wciąż opłacalne dla wielu osób. Jest to spowodowane nie tylko większymi zarobkami, ale również możliwością rozwoju zawodowego oraz poprawą jakości życia dzięki niektórym świadczeniom socjalnym.

Wyniki badania pokazują, że średnie zeszłoroczne dochody statystycznego Polaka były wyższe niż w poprzednich latach.

W ciągu naszego członkostwa w Unii Europejskiej średnie zarobki polskich emigrantów uległy zmianom. W roku 2004, czyli wtedy, gdy Polska weszła do UE, Polak zarabiał 4 964 zł, a w 2018 roku jego średni dochód wynosił już ponad 8 615 zł.

Jest to kwota prawie dwukrotnie wyższa niż jeszcze 15 lat temu. Powodem wzrostu wynagrodzeń na przestrzeni lat jest między innymi zmiana wartości pieniądza, różnice w kursach walut, coroczny wzrost płacy minimalnej, a także podniesienie kwalifikacji i lepsza wydajność pracy. Również decyzje o zmianie kierunku emigracji na kraje o wyższym poziomie płac miały istotny wpływ na wzrost średnich zarobków.

W tym roku sprawdziliśmy, jak zmieniły się kwoty wynagrodzeń w poszczególnych krajach (Austria, Niemcy, Wielka Brytania, Irlandia, Holandia, Belgia, Polska) na przełomie ostatnich 15 lat. Największa różnica w średniej płacy za granicami Polski widoczna jest w Austrii i wynosi ona aż 3 594 zł. Kolejnym krajem, w którym wzrosły wynagrodzenia są Niemcy (3 508 zł), następnie Wielka Brytania (2 893 zł), Irlandia (2 021 zł) oraz Holandia (1 445 zł). Najmniejszą różnicą w poziomie wynagrodzeń cechuje się Belgia (378 zł) – zaznacza Adam Powiertowski.

Należy podkreślić, że wzrost przeciętnych wynagrodzeń ma miejsce nie tylko za granicą, ale również w Polsce. Według danych podanych przez Główny Urząd Statystyczny przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej wzrosły o 313,52 zł w stosunku do roku poprzedniego. Według GUS wartość przeciętnego wynagrodzenia w 2018 roku w Polsce wynosiła 4 585,03 zł, natomiast w 2017 roku 4 271,51 zł. Dynamika wzrostu w takim wypadku wynosi 7,34%. Dla porównania średnia dynamika wzrostu wynagrodzeń w innych krajach wynosi około 4%. – Wartość dynamiki wzrostu jednak nie przekłada się absolutnie na chęć powrotu do kraju. Powodem jest bowiem nie tylko wielkość zarobków, ale jakość życia, tj. dostęp do służby zdrowia, możliwości socjalne, szkolnictwo i wiele innych czynników, dostęp do których w Polsce jest gorszy lub niedostępny – zaznacza prezes Powiertowski.

Najniższe zarobki w Holandii i Belgii wynikają przede wszystkim z podejmowanych prac sezonowych w rolnictwie i drobnym przemyśle, gdzie płace są najniższe, niewiele większe od minimalnej płacy. Prace te wykonywane są przez młode osoby. W Austrii z kolei Polacy zarabiają najwięcej, a średnia pensja przekracza 10 tys zł netto miesięcznie. W Austrii z kolei mamy najwięcej wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy pracują tam na kontraktach.

Metodologia:
Przy tworzeniu powyższego raportu korzystano z danych klientów pozyskanych przez firmę Euro-Tax.pl w latach 2004-2018. Badania dotyczące wysokości zarobków Polaków za granicą w 2018 roku zostały przeprowadzone z udziałem ponad 210 tys. spraw.
Podstawą wyceny zarobków Polaków w Europie były szacunki GUS dotyczące wielkości emigracji czasowej. Założono, że 70 proc. osób przebywających za granicą podejmuje tam pracę zarobkową. Kolejnym przyjętym założeniem był średni czas pobytu migranta w poszczególnych krajach europejskich. Dane te zostały uśrednione w odniesieniu do każdego kraju.
W kalkulacji uwzględniono kraje, dla których Euro-Tax.pl S.A. przeprowadzał procedurę odzyskiwania nadpłaconego podatku – łącznie sześć krajów (Holandia, Irlandia, Niemcy, Belgia, Austria oraz Wielka Brytania).

Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.
×
Leszek Cieloch Administrator
Sorry! The Author has not filled his profile.