Skip to content Skip to footer

Globalny raport Dell: Digital Transformation Index, czyli transformacja cyfrowa w liczbach

Trzecia edycja realizowanego co 2 lata Digital Transformation Index prezentuje, w jaki sposób organizacje przyspieszają realizację projektów związanych z cyfrową transformacją, badając ponad 4 300 liderów biznesu w 18 krajach.Kluczowe informacje:Transformacja cyfrowa jest postrzegana jako kluczowy czynnik ożywienia gospodarczego

Ważne informacje:

>81% polskich organizacji (80% globalnie) priorytetyzuje programy cyfrowej transformacji
>Liczba organizacji Digital Adopters wzrosła w Polsce w ciągu 2 lat o 19 punktów procentowych, a liczba Digital Followers spadła o 23 punkty procentowe
>Według polskich firm, największa bariera rozwoju transformacji to zmiany legislacyjne i regulacje, a głównym katalizatorem – wzmocnienie cyberbezpieczeństwa. Kluczowa inwestycja to z kolei 5G.
>14% polskich organizacji obawa się, że ich firma może nie przetrwać kolejnych lat, a niewiele ponad połowa opracowuje nowe modele biznesowe.

Pełen raport można znaleźć na stronie: https://DellTechnologies.com/DTIndex

Firma Dell Technologies opublikowała dziś wyniki globalnego badania Digital Transformation Index(DT Index), które realizuje co dwa lata wśród tysięcy organizacji na całym świecie. Tegoroczny indeks, w którym udział wzięło 4300 liderów biznesu z całego świata (w tym 180 z Polski) pokazuje, że organizacje przyspieszają wdrażanie cyfrowej transformacji i w ciągu ostatnich miesięcy osiągnęły poziom, który w normalnych warunkach zająłby lata.

W jednym z pierwszych globalnych badań tego roku, mającym na celu zmierzenie zachowań biznesowych, DT Index wykazał, że w 2020 r. aż 8 na 10 organizacji przyspieszyło realizację niektórych programów transformacji cyfrowej (średnia europejska – 75%, Polska – 81%).

Nowa krzywa cyfrowej transformacji
W porównaniu do DT Index z 2018 roku, tegoroczne wyniki pokazują pierwszy wzrost liczby Digital Leaders (najbardziej dojrzałych cyfrowo organizacji) do 6%. (W Polsce od 5% do 9%). Digital Adopters (druga najbardziej dojrzała cyfrowo grupa) wzrosła z 23% w 2018 roku (Polska: 24%) do 39% w 2020 roku (Polska: 43%) – wzrost o 16 punktów procentowych (W Polsce aż o 19 punktów procentowych).

DT Index odnotowuje również spadek od 2018 roku liczby Digital Laggards (najmniej dojrzałej cyfrowo grupy) o 6 punktów procentowych (W Polsce o 3 punkty procentowe) a także gwałtowny spadek w drugiej od końca grupie, Digital Followers, o 17 punktów procentowych (Polska: aż 23 punkty procentowe). Organizacje te przeszły do bardziej zaawansowanych grup – Digital Adopter i Digital Evaluator.

Spoglądając w przyszłość widzimy, że organizacje, które obecnie przyspieszają swoją cyfrową transformację, będą przygotowane na sukces w Erze Danych, która rozwija się już teraz na naszych oczach – podsumowuje wyniki badania Michael Dell, Prezes i Dyrektor Generalny Dell Technologies.

Bariery i szanse dla cyfrowej transformacji
Rok 2020 staje się katalizatorem cyfrowej transformacji na całym świecie, lecz nie zmienia to faktu, że jest ona wciąz wyzwaniem: 94% organizacji napotyka bariery przy wdrażaniu transformacji. Zgodnie z DT Index, możemy zdefiniować trzy kluczowe bariery dla sukcesu cyfrowej transformacji wśród polskich organizacji:
1. Regulacje lub zmiany legislacyjne: 32%
2. Trudności w wydobyciu cennych insightów ze względu na przeciążenie danymi i/lub informacjami: 31%
3. Brak budżetu i środków: 29%


Z kolei zapytani o główne katalizatory transformacji, polscy liderzy biznesu wymieniają w większości te same czynniki co firmy europejskie:
Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa: 52%
Rozwijanie możliwości pracy zdalnej: 47%
Zmiana sposobu, w jaki dostarczamy cyfrowe doświadczenia/Transformacja wdrożeń Edge 35%.
Kluczowe inwestycje przyszłości i optymizm Polaków

Przed pandemią inwestycje biznesowe były silnie skoncentrowane na technologiach podstawowych, a nie na technologiach powstających. Zdecydowana większość, bo aż 89% wszystkich badanych firm przyznaje, że w tym roku potrzebują bardziej zwinnej, skalowalnej infrastruktury informatycznej, aby zapobiec niespodziewanym zdarzeniom. Myśląc o przyszłości, polskie firmy wymieniają trzy kluczowe inwestycje:
Infrastruktura 5G: 50%
Gotowy hardware 5G: 44%
Rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa: 41%

DT Index zapytał również liderów biznesu o ich oczekiwania dotyczące przyszłości. I tak aż 32% film globalnych i 28% europejskich obawia się, że ich organizacje mogą nie przetrwać kolejnych lat. Wśród polskich liderów biznesu odsetek ten wynosi tylko 14%. Ten optymizm przekłada sie również na wyniki związane z mobilizacją organizacji do kreowania nowych modeli biznesowych – myśli o tym aż 79% firm globalnych I 72% europejskich – wśród polskich firm to nieco ponad połowa – 58%.

Metodologia badania DT Index 2020
W lipcu i sierpniu 2020 r. firma Dell Technologies nawiązała współpracę z niezależną firmą badawczą Vanson Bourne, która przeprowadziła badania wśród 4 300 liderów biznesu, od MŚP po korporacje w 18 krajach, tworząc globalny benchmark wskazujący na stan transformacji przedsiębiorstw. Vanson Bourne sklasyfikował działania biznesowe przedsiębiorstw w zakresie technologii cyfrowych, badając ich strategię informatyczną, inicjatywy związane z transformacją zatrudnienia i wydajnością w odniesieniu do podstawowego zespołu cyfrowych atrybutów biznesowych. Jest to trzecia odsłona DT Index (pierwsza pojawiła się w 2016 roku, druga w 2018 roku).

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5