Skip to content Skip to footer

Fundusze z portfela Ipopema TFI z najlepszymi wynikami

LUMEN Medycyny i Innowacji Fundusz Inwestycyjny Zamknięty wypracował najlepsze wyniki wśród 27 publicznych zamkniętych funduszy inwestycyjnych. We wrześniowym zestawieniu wyników od początku roku* stopa zwrotu wypracowana przez fundusz wyniosła ponad 23%, a w ciągu 12 miesięcy 29,25%.

Pandemia tworzy szansę dla spółek technologicznych. Medycyna nadal w cenie.

Na wyniki Funduszu duży wpływ miała selektywna i elastyczna polityka inwestycji prowadzona przez zarządzających. Aktywa funduszu w co najmniej 50% lokowane są w papiery wartościowe emitowane przez spółki, których działalność związana jest z branżą medyczną (produkcja lub dystrybucja leków, urządzeń medycznych, odczynników i testów diagnostycznych, świadczenie usług medycznych), ale także w doskonale zachowujące się w ostatnim okresie spółki technologiczne.

-Bieżący rok obfituje w zmienność. Pandemia koronawirusa stworzyła unikatową szansę dla spółek technologicznych. W portfelu funduszu bardzo dobrze zachowują się od początku roku spółki medyczne, a jeszcze lepiej zachowała się „noga technologiczna”, w ślad za indeksem NASDAQ Composite, który w sierpniu zanotował kolejny miesiąc imponujących wzrostów (+9,59%). Dobrze zachowywały się̨ spółki z obszaru streamingu, cyber bezpieczeństwa, usług sieciowych i e-commerce`u, co wskazuje na to, że inwestorzy nadal agresywnie wyceniają̨ spółki, których biznesy istotnie zyskują̨ na pandemii koronawirusa – podkreśla Paweł Jackowski, Dyrektor Departamentu Zarządzania Funduszami Rynku Kapitałowego LUMEN.

Według zarządzającego, kluczem do odnalezienia się w rynkowej rzeczywistości jest staranna selekcja i unikanie walorów o relatywnie słabszym modelu biznesowym. Jak twierdzi, na zachowanie sektora ochrony zdrowia w ostatnim czasie trzeba patrzeć dwutorowo tj. przez pryzmat zaraportowanych wyników i późniejszej reakcji rynkowej na nie (jak również zmiany prognoz całorocznych).

– W okresie kryzysu wywołanego pandemią spółki z portfela funduszu LUMEN Medycyny i Innowacji FIZ zaskoczyły (vs konsensus rynkowy) in plus, utrzymując w zdecydowanej większości pozytywną dynamikę przychodów i zysków. Największe zaskoczenia można było zaobserwować w segmencie dużych i średnich spółek z obszaru osprzętu medycznego – podkreśla Paweł Jackowski.

Struktura sektorowa funduszu Ipopemy pozostaje stabilna i nie ulega zmianie. Fundusz koncentruje się na najciekawszych spółkach z wybranych branż medycznych i technologicznych, unika spółek o profilu asset-heavy ze zlewarowanymi bilansami i niskim poziomem marżowości.

Jak twierdzą analitycy, wyniki spółek medycznych w II kw 2020 – na tle całego rynku – wiodły prym i pokazały najwyższą dodatnią dynamikę przychodów r/r wśród wszystkich segmentów indeksu MSCI World.

*Zestawienie serwisu analizy.pl (Wrzesień 2020)

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5