Skip to content Skip to footer

Fundacja 5P Global aktywnie wspiera organizację I Światowego Dnia Dziecka z Papieżem

Dzieci są największymi ofiarami konfliktów zbrojnych na świecie. Pod takich hasłem odbył się
w ostatnich dniach maja I Światowy Dzień Dziecka z Papieżem. Zorganizowane w duchu
pokoju i jedności wydarzenie zgromadziło 50 tysięcy dzieci z ponad 100 krajów na Stadionie
Olimpijskim w Rzymie oraz na Placu św. Piotra, gdzie Papież Franciszek przewodniczył
niedzielnej celebracji eucharystycznej.


Wydarzenia poprzedziło Międzynarodowe Sympozjum na Uniwersytecie Lumsa, zainicjowane przez
Fundację 5P Global i 5P Europe. Delegaci z Indonezji, Ukrainy, Polski, Włoch oraz Bliskiego Wschodu
dyskutowali o prawach dzieci i wpływie konfliktów zbrojnych, takich jak wojna na Ukrainie i Bliskim
Wschodzie, na najmłodszych.
Podczas sympozjum Fundacja 5P Global podkreśliła swoje zobowiązanie do promowania dialogu i
inicjatyw na rzecz pokoju. „Czuję się zaszczycony, że zostałem nominowany na Prezesa Fundacji 5P
Global. Naszym priorytetem jest ochrona najmłodszych przed skutkami wojny oraz wspieranie działań
na rzecz pokoju na całym świecie” – powiedział prezes organizacji – Arsjad Rasijd. W spotkaniu wziął
udział Robert Szustkowski, Ambasador Fundacji 5P w Europie, który podkreślił znaczenie ochrony
dzieci przed skutkami wojny. „Uważam, że w dzisiejszym świecie najważniejszym jest ochrona
najmłodszych przed skutkami wojny oraz podjęcie wszelkich starań, aby zaprowadzić pokój na ziemi” –
powiedział Szustkowski.
Sympozjum zwieńczyła prywatna audiencja u Papieża Franciszka, który wyraził swoje wsparcie dla
inicjatyw promujących dialog międzykulturowy i pokój. Papież błogosławił wszystkie działania na
rzecz dzieci. Wśród uczestników audiencji znaleźli się przedstawiciele dzieci z Ukrainy, Palestyny i
Indonezji, a także Prezes Fundacji 5P Global Arsjad Rasijd, Sylwia Tubielewicz-Olejnik z 5P Europe,
współzałożyciel i Sekretarz Generalny 5P ksiądz Marcin Schmidt oraz ambasadorowie Fundacji 5P.
Fundacja 5P Global opiera swoją działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju, określanych
jako „5P”: osoby, dobrobyt, pokój, partnerstwo i planeta. Te zasady są zgodne z wytycznymi Agendy
ONZ 2030. Projekt fundacji, zapoczątkowany podczas szczytu G20 w Bali.
Organizatorzy zapowiedzieli, że kolejny Światowy Dzień Dziecka z Papieżem odbędzie się we
wrześniu 2026 roku.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment