Skip to content Skip to footer

ESG – Europejski Standard Giełdowy?

Jak informuje opublikowana właśnie analiza firmy Marsh – Evaluating ESG and Pandemic Risk Reporting Trends, rolę raportowania niefinansowego i ryzyka związane z brakiem dokumentowania swojej neutralności klimatycznej dostrzegają niemal wszystkie firmy ze Starego Kontynentu. Aż 90% europejskich przedsiębiorstw (Euronext) wskazuje uwzględnienie ESG jako priorytet dla swoich raportów rocznych, a braki w tym obszarze postrzegają jako największe ryzyko dla atrakcyjności inwestycyjnej.

Tymczasem, biznes spoza Europy zdaje się nie być aż na tyle „przejęty” uzupełnianiem swoich sprawozdań o działalność na rzecz dążenia do zero-emisyjności i zrównoważonego rozwoju. Brak kompleksowego raportowania ESG jest traktowane jako główne ryzyko ograniczające zainteresowanie inwestorów jedynie przez 35% spółek z nowojorskiej giełdy (NYSE), 30% podmiotów z Hong Kong Stock Exchange i 21% firm z londyńskiego indeksu FTSE100.

„Europakty”
Niewątpliwie, wpływ na taki stan rzeczy ma fakt, iż państwa Unii Europejskiej są zjednoczone pod kątem wysiłków i działań na rzecz zwiększania neutralności klimatycznej. Mowa tutaj głównie o długoterminowej strategii uzyskania zerowej emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu i szeregu pomniejszych programów i paktów zrzeszających podmioty z poszczególnych branż w dążeniu do osiągania tego celu.

Szczególną uwagę, w zakresie ograniczania zużycia energii elektrycznej i pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych należy tu zwrócić na firmowe infrastruktury IT, jak również sektor centrów danych. Nie ulega wątpliwościom, że dziś firmy z niemal wszystkich branż gospodarki opierają swoją działalność na analizie danych oraz dedykowanych systemach i usługach cyfrowych.

– Mogą więc budować własne środowiska IT, wraz z fizyczną infrastrukturą bądź decydować się na outsourcing i rozwiązania dostarczane za pośrednictwem sieci, w tym zwłaszcza usługi cloud computingu. W związku z rozrostem ilości cyfrowych informacji gromadzonych i przetwarzanych w przedsiębiorstwach czy coraz bardziej skomplikowanymi operacjami, zapotrzebowanie na energię systematycznie wzrasta. Z tego względu, firmy coraz częściej decydują się zdać na technologicznych partnerów i zrzucić tym samym z siebie ciężar oddziaływania na środowisko poprzez zasilanie zasobów IT, którymi w tym przypadku zarządza dostawca usług – tłumaczy Marcin Zmaczyński, Head of Marketing CEE w Aruba Cloud.

Operatorzy centrów danych, którzy dostarczają zarówno moc obliczeniową jak i oprogramowanie biznesowe, zdają sobie sprawę z ogromnego zapotrzebowania na energię. Zgodnie z danymi DataCentreDynamics, europejskie obiekty DC zużywają rocznie ok 50 TWh – to blisko jedna trzecia rocznego zapotrzebowania na energię Polski. I z faktu, że coraz większa liczba ich europejskich klientów chce poprzez zakup ich usług uwzględnić w swoim raportowaniu ESG fakt, iż nie zużywają energii na rzecz utrzymania środowisk IT „u siebie” a wybierają partnera, który deklaruje możliwie najmniejszy lub zerowy wpływ na środowisko naturalne. Stąd też, inicjatywy takie jak choćby Pakt Neutralności Klimatycznej Centrów Danych, zrzeszające operatorów centrów danych ze Starego Kontynentu i wyznaczające kierunki działań w drodze do zniwelowania swego wpływu na środowisko.

Outsourcing wsparciem ESG
Strategia sięgania po rozwiązania IT od dostawców gwarantujących odpowiedzialne zarządzanie swoimi zasobami i zasilanie ich głównie, a najlepiej wyłącznie, przez odnawialne źródła energii staje się coraz powszechniejsza w biznesie. Według analizy PwC – Cloud Business Survey, 60% firm z listy Fortune 1000 już wykorzystuje bądź planuje zacząć używać rozwiązania chmurowe do zwiększenia zakresu raportowania ESG – niemal tyle samo (59%) chce zaś w ten sposób ulepszyć swoje zeznania z obszaru dokumentacji swoich starań z obszaru dbałości o neutralność klimatyczną. – Analiza dotyczy rynku USA – skoro więc tam większość przedsiębiorstw chce uzyskać lepsze raportowanie niefinansowe poprzez cloud computing, w Europie, gdzie akcent na ESG jest znacznie wyższy, trend ten powinien być jeszcze bardziej widoczny – dodaje Marcin Zmaczyński.

Gartner prognozuje, że do 2025 roku poziom neutralności klimatycznej dostawcy usług cloud computingu będzie jednym z trzech głównych kryteriów decydujących o jego wyborze.

Boom na monitoring
Jak podaje agencja Bloomberga, globalna skala inwestycji w działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju, w ramach obszarów raportowania ESG, wyniosła w 2021 roku 120 miliardów $. To ponad dwukrotnie więcej niż w roku poprzednim, kiedy osiągnęła ona poziom nieco ponad 51 mld dolarów. Jednocześnie, coraz więcej środków od inwestorów z całego świata trafia do nowopowstających firm i startupów tworzących narzędzia i oprogramowanie do śledzenia i mierzenia rzeczywistego wpływu firm na środowisko zewnętrzne. Tylko w pierwszej połowie 2021r tego typu przedsiębiorstwa otrzymały, wg PwC, 570 mln $ finansowania.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment

0.0/5