Skip to content Skip to footer

DRAGO entertainment skupuje akcje własne

Zarząd DRAGO entertainment S.A. przystępuje do skupu akcji własnych. Transakcje będą mogły odbywać się od dziś tj. 29 marca do 21 sierpnia br. i obejmą – zgodnie z wcześniejszą decyzją NWZ – do 20.084 akcji, czyli nie więcej niż 1,85 proc. kapitału zakładowego Spółki. Cena maksymalna wynosi 100 zł za akcję. Dokonanie skupu akcji zostanie przeznaczone na realizację części programu motywacyjnego. W ustaleniu ww. warunków oraz przy realizacji procesu Spółkę wspiera Trigon Dom Maklerski S.A.

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy realizację skupu akcji własnych, w ramach podjętej w lutym uchwały NWZ. Istotne jest dla nas by przeznaczyć go przede wszystkim na realizację części programu motywacyjnego. Ponownie pragnę podkreślić, że uprawnione osoby w ramach programu motywacyjnego obejmować będą akcje z dyskontem do ceny rynkowej, ale jednocześnie będą objęte kilkuletnim lock-up’ em. Zależało nam na prostych i przejrzystych warunkach, co mam nadzieję udało nam się osiągnąć dzięki współpracy z naszym partnerem inwestycyjnym Trigon Dom Maklerski S.A. mówi Joanna Tynor, Prezes Zarządu DRAGO entertainment S.A.

DRAGO entertainment S.A. zamierza nabyć akcje własne w ilości nie większej niż 20.084 akcji, tj. 1,85 proc. wartości kapitału zakładowego Spółki, po jednostkowej cenie nie niższej niż 33 zł oraz nie wyższej niż 100 zł za akcję.

Skup akcji potrwa maksymalnie do 21 sierpnia 2023 r.
DRAGO entertainment to producent i wydawca gier wideo. Krakowska spółka jest autorem m.in. jednego z najpopularniejszych symulatorów ostatnich lat – Gas Station Simulator. Tytuł zwrócił się w zaledwie 90 minut od globalnej premiery, a po 15 miesiącach jego sprzedaż wraz z płatnym dodatkiem przekroczyła 1 mln kopii.

Konsekwentnie realizowane kamienie milowe zapewniają spółce środki na dalszy rozwój oraz dają dobre perspektywy na przyszłość.
Jeszcze w tym roku – dokładnie w 25-lecie działalności spółki – DRAGO zamierza przenieść notowania swoich akcji z rynku NewConnect na Główny Rynek GPW w Warszawie. Wniosek wraz z Prospektem Emisyjnym został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego w styczniu br.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment