AktualnościAutoMotoFinansowanie

Dopłacają…

Ruszył proces przyjmowania wniosków o Sparcie zakupu auta z napędem elektrycznym. Dokumenty można składać od 28 listopada. Środkami dysponuje i zarządza Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.

O dopłaty ubiegać mogą się osoby fizyczne które nie prowadzą działalności gospodarczej. Musimy to poświadczyć składając wniosek. O dopłatę z Funduszu można ubiegać się tylko raz. Z dopłat wyłączone są osoby, które uzyskały pieniądze na zakup auta elektrycznego także z funduszy pozabudżetowych.

Aby otrzymać wsparcie pojazd elektryczny musi być nowy i nigdy wcześniej nie rejestrowany na rynku. Dopłata przyznawana jest też tylko w przypadku aut, których cena nie przekracza 125 000 zł. Niestety, ten warunek wyklucza, póki co, kilka aut funkcjonujących już na rynku. Kwota dopłaty to 30% wartości samochodu, jednak nie więcej niż 37 500 zł.

Wniosek do Funduszu zawiera podstawowe dane: imię i nazwisko osoby kupujących auto, adres zamieszkania, adres do korespondencji, opcjonalnie poczty elektronicznej serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer PESEL, dane rachunku, na który przelana zostanie dopłata do auta elektrycznego, kwota wnioskowanej dopłaty oraz markę, model i rodzaj napędu. Niezbędne jest też oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej oraz innych dopłat do zakupu auta elektrycznego z innych funduszy.

Do wniosku należy dołączyć fakturę zakupu pojazdu, wystawioną na osobę ubiegające się o wsparcie finansowe. Na fakturze musi być zaznaczona marka, model oraz rodzaj napędu oraz  kopia dowodu rejestracyjnego i potwierdzenie zawarcia ubezpieczenia wraz z zakresem ochrony. Czas na złożenie, to do ośmiu miesięcy od daty zawarcia umowy o udzielenie wsparcia.

Po przyznaniu dopłaty podpisujemy umowę z funduszem udzielającym wsparcia. Umowa zawiera zobowiązanie o nie odsprzedawaniu pojazdu objętego wsparciem przez dwa lata od daty zakupu, zobowiązanie do rejestracji na terenie Rzeczpospolitej Polskiej przez minimum dwa lata od daty zakupu, obowiązkowe AC/OC od zniszczeń oraz utraty na skutek zderzeń, kolizji, zdarzeń losowych, uszkodzeń przez osoby trzecie oraz kradzieży.

Fundusz ma oczywiście możliwość kontroli sposobu wykorzystania wsparcia. Zakupiony samochód nie może stanowić zabezpieczenia wierzytelności z wyłączeniem umowy kredytowej.

Kwota przeznaczona na tegoroczny nabór jest ograniczona. Nie znamy też tej ostatecznej, którą Fundusz w tym naborze dysponuje. Warto też wiedzieć, że dopłatą objęte będą tylko auta z napędem elektrycznym. Co wyklucza inne alternatywne npędy nisko i bezemisyjne.

Artur Balwisz Author
Absolwent Zespołu Szkół Technicznych przy WSK w Świdniku. Mechanik lotniczy. Ukończył wydział politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Dziennikarz. W mediach od 1989 roku. Z dziennikarstwem motoryzacyjnym związany od 1996 roku.
×
Artur Balwisz Author
Absolwent Zespołu Szkół Technicznych przy WSK w Świdniku. Mechanik lotniczy. Ukończył wydział politologii Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej. Dziennikarz. W mediach od 1989 roku. Z dziennikarstwem motoryzacyjnym związany od 1996 roku.
Latest Posts