Nowy wiceprezes w Commvault

Firma Commvault poinformował o mianowaniu Marco Fanizziego na stanowisko wiceprezesa w regionie EMEA. Nominacja wchodzi w życie ze skutkiem natychmia

Więcej