Dyrektor – prezesem

Dietmar Mnich, dotychczasowy dyrektor zakładu w Poznaniu, obejmie dodatkowo funkcję prezesa zarządu spółki Volkswagen Poznań. Od 1 lipca Zastąpi

Więcej