Gdzie dbają o poloniki

Polacy żyli i mieszkali w każdym zakątku świata. Jak zadbać o to, co materialnego po nas pozostało, a dziś znajduje się daleko poza naszymi granicami

Więcej