Wzrosty Ipopemy mimo pandemii

Pierwsze III kwartały 2020 roku były okresem dynamicznych zmian na rynkach finansowych w Polsce i na świecie, ale fundusze IPOPEMA TFI poradziły sobi

Więcej

Na hossę: Kossak

W czerwonym krajobrazie giełdowych spadków coraz śmielej pada pytanie: czy zamiast wypatrywać odbicia na rynku akcji nie lepiej zainwestować w aktywa

Więcej