Skip to content Skip to footer

Bez świadectwa nie sprzedasz ani nie wynajmiesz mieszkania. Kary nawet 5000 zł

28 kwietnia br. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o charakterystyce energetycznej budynków i prawa budowlanego. Zgodnie z nowymi przepisami sprzedaż i wynajem nieruchomości przeznaczonych na cele mieszkalne będzie wymagać udokumentowania zapotrzebowania na energię. Do kogo możemy zgłosić się o wystawienie takiego dokumentu?

Nowy obowiązek na rynku mieszkaniowym
Od końca kwietnia właściciele domów i mieszkań oraz zarządcy budynków, będą obowiązkowo przekazywać świadectwo energetyczne najemcy lub nabywcy. Co powinno znaleźć się w tym dokumencie? Ma on przede wszystkim określać poziom zapotrzebowania energetycznego niezbędnego do zapewnienia ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz chłodzenia. Jego celem jest promowanie efektywności energetycznej w sektorze mieszkalnictwa. Świadectwa pomogą również użytkownikom domów i mieszkań szacować koszty utrzymania lokali. Dokumenty te mogą być przygotowywane m. in. przez dyplomowanych architektów, architektów krajobrazu jak również przez dyplomowanych ekspertów ds. pożarnictwa.

Kiedy wymagane jest świadectwo charakterystyki energetycznej?– Świadectwo sporządzane jest na wniosek właścicieli mieszkań i domów, zarządców budynków oraz osób, którym przysługuje spółdzielczo-własnościowe prawo do lokalu. Może być ono wykonane również z inicjatyw inwestora przed złożeniem zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. Właściciel lub zarządca lokalu mieszkalnego ma obowiązek przekazać dokument nabywcy lub najemcy w momencie kiedy zbywa lub wynajmuje budynek albo lokal. Co istotne, zarówno najemca, jak i nabywca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa – informuje Przemysław Dziąg Radca Prawny Polskiego Związek Firm Deweloperskich.

Ogłoszenia najmu i sprzedaży a świadectwa
W związku z nowymi wymogami sprzedający i wynajmujący mogą zastanawiać się, czy umieścić informacje o posiadany świadectwie energetycznym lub przedstawić jego szczegóły w swoich ofertach.
Aktualnie nie planujemy żadnych zmian w prezentowaniu ofert najmu i sprzedaży w serwisie Otodom.pl, w związku z nowym obowiązkiem informacyjnym nałożonym na sprzedawców i wynajmujących. Nie mniej jednak, zachęcamy naszych klientów, aby w treściach ogłoszeń udostępniali informacje dotyczące świadectw energetycznych wykonanych dla oferowanych przez nich nieruchomości mieszkalnych. Staramy się również budować świadomość naszych użytkowników i klientów związaną z efektywnością energetyczną oraz wymogami prawnymi – mówi Agata Polińska Head of Go To Market, Otodom.

Od czego zależy koszt świadectwa?
Koszt świadectwa energetycznego zależy od kilku czynników – zarówno tych związanych z samym budynkiem, jak i tych powiązanych z jego lokalizacją. Istotna jest wielkość budynku, stopień skomplikowania jego struktury, rodzaj zastosowanych instalacji wewnętrznych, jak również dostępność dotychczasowej dokumentacji technicznej. Zazwyczaj cena świadectwa sporządzanego dla domu jest większa niż dla mieszkania.

Wysokość kosztów jest zależna również od regionów i miejscowości. Przykładowo za sporządzenie świadectwa zapłacimy aktualnie najwięcej w Warszawie – za mieszkanie od ok. 500 zł, za dom jednorodzinny od ok. 600 zł, za dom wielorodzinny od 1500 zł. W pozostałych dużych miastach polski za świadectwa zapłacimy ok. 700 – 800 zł, a w mniejszych miastach i miejscowościach – ok. 400 – 500 zł. Ceny te mogą jednak szybko pójść w górę, wraz ze wzrostem popytu wykreowanym przez nowe przepisy.

Konsekwencje braku dokumentu
Dla osób które nie zastosują się do obowiązującego wymogu i nie przedstawią świadectw przy transakcji najmu lub sprzedaży ustawodawca przewidział karę grzywny do 5000 zł. Objąć może ona również osoby oraz firmy uprawnione do opracowywania świadectw energetycznych, które przy wystawianiu tego rodzaju dokumentów posłużą się fałszywymi danymi lub oświadczeniami. Dlatego warto korzystać z usług sprawdzonych ekspertów. Najlepiej takich, którzy działają od kilku lat i cieszą się dobrą opinią na rynku, aby nie obawiać się potencjalnej kontroli.

Show CommentsClose Comments

Leave a comment