Nauka

Badania odsłaniają nowe oblicze polskiej wsi

Jeszcze niedawno utożsamiana tylko z rolnictwem i społecznością chłopską, obecnie jest przestrzenią pełną życia, miejscem obcowania z naturą, rekreacji i turystyki. Doktorant Uniwersytetu Łódzkiego analizuje, czy programy odnowy wsi wpływają na przestrzeń wiejską.

Jak tłumaczy Oskar Wolski z Wydziału Nauk Geograficznych UŁ, społeczność wiejską tworzą nie tylko rolnicy, ale także osoby zajmujące się prowadzeniem własnego biznesu i pracujące w usługach. Należą do niej również ludzie pracujący w mieście, którzy na wsi spędzają jedynie czas wolny.

„Istotne dla przemian wsi są jednak polityki jej rozwoju, które tworzą pewien obraz wsi – jaka ona będzie, gdy osiągniemy zakładane cele. Polityki te są realizowane w postaci różnego typu programów rozwoju. Jednym z nich są programy odnowy wsi – mówi doktorant. – Programy odnowy wsi mają na ogół inne cele niż programy rozwoju obszarów wiejskich finansowane ze środków UE. Programy, jakie wdrażają samorządy wojewódzkie są skupione także na aspektach społecznych – wskrzeszeniu tradycji, odbudowywaniu więzi międzyludzkich i wartości. Jest to alternatywny sposób rozwoju wsi i dlatego w swoich badaniach staram się dociec jak takie programy wpływają na przestrzeń wiejską” – dodaje Oskar Wolski.

Z jego badań wynika, że choć projekty realizowane w ramach tych programów są drobne, to z punktu widzenia mieszkańców wsi bardzo ważne. Działania zmierzające do poprawy infrastruktury obejmują m.in. renowacje obiektów istotnych dla społeczności lokalnej lub wyposażenie placów zabaw. Są też inicjatywy społeczno-kulturalne, jak organizacja festynów, pielęgnowanie tradycji, edukacja, a także gospodarcze – np. rozwijanie kompetencji przedsiębiorców.

„Programy wpływają na wieś także w sferze symbolicznej, a wpływ ten opiera się na wyobrażeniu wsi jako sielanki” – podsumowuje doktorant.

Badania obejmują osiem województw, które realizowały lub nadal realizują programy odnowy wsi: opolskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, dolnośląskie, wielkopolskie, podkarpackie i warmińsko-mazurskie.

Rozprawa doktorska pt. „Programy odnowy wsi w przemianach społeczno-gospodarczych obszarów wiejskich” uzyskała ponad 90 tys. złotych ze środków konkursu ETIUDA Narodowego Centrum Nauki.

PAP – Nauka w Polsce